Bài giảng Tổ chức CPU

MT không thông minh như con ngườI,nó dùng trạng thái của điện tử :on and off, or 1 and 0.MT dùng binary system, binary system có 2 digits: 0, 1. Như vậy cơ số (base) là 2. Mỗi ký số (digit) trong hệ binary number được gọi là BIT, 4 bits nhóm thành 1 NIBBLE, 8 bits tạo thành 1 BYTE, 2 bytes tạo thành 1 WORD, 2 words tạo thành 1 DOUBLE WORD (ít dùng):

ppt112 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổ chức CPU, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan