Bài giảng Toán cao cấp - Trần Thị Xuyến

y = arcsin x có tập xác định là [ 1; 1] y = arccos x có tập xác định là  [ 1; 1] y = arctan x có tập xác định là  R y = arccot x có tập xác định là  R

pdf60 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán cao cấp - Trần Thị Xuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên