Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 4: Line search method - Hoàng Nam Dũng

Lựa chọn độ dài bước Để tìm cực tiểu địa phương với độ chính xác vừa phải có thể ta phải tính rất nhiều lần hàm mục tiêu f và gradient Vf. Chiến lược thực tế hơn đó là chúng ta tìm các độ dài bước đủ tốt theo nghĩa hàm mục tiêu phải giảm đủ nhiều. Lựa chọn độ dài bước Để tìm cực tiểu địa phương với độ chính xác vừa phải có thể ta phải tính rất nhiều lần hàm mục tiêu f và gradient Vf. Chiến lược thực tế hơn đó là chúng ta tìm các độ dài bước đủ tốt theo nghĩa hàm mục tiêu phải giảm đủ nhiều. Yêu cầu giảm f(xk 1 kPk)= f(xk) là chưa đủ.

pdf54 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tối ưu hóa - Chương 4: Line search method - Hoàng Nam Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên