Bài giảng Tổng quan về Marketing, promotion, advertising

(Bản scan) 1- Khác biệt giữa Marketing và tiếp thị Tiếp thị chỉ là một phần, một công đoạn trong quá trình marketing. Do đó, không nên hiểu marketing là tiếp thị. Chỉ khi nào hàng hóa ra thị trường để tiêu thụ thì gọi là tiếp thị (Tiếp xúc với thị trường). Marketing là quá trình, nó quay vòng từ ý tưởng, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử, sản xuất đại trà, phân phối, tiêu thụ và nối tiếp nghiên cứu (cải tiến)

pdf104 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổng quan về Marketing, promotion, advertising, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan