Bài giảng Trạng thái tập hợp của silicat

Thành phần vỏ trái đất gồm có: 86,5% trọng lượng là SiO2, trong đó gồm có: tràng thạch 55% trọng lượng, mêta và octosilicat 15% trọng lượng, quazit, opan, khanxêdon 12% trọng lượng. Theo nghiên cứu của Vinôgarat trong vỏ trái đất luôn luôn chứa 27,6% SiO2, 8,8% nhôm. Do đó theo chiều sâu vào tâm quả đất có thể có những vùng, những chỗ tạo nên màng dầy Pha-a-lit (Me2SiO4), phoocterit (2MgO.SiO2), enstatit (MgO.SiO2), Olimin (MgO.SeO.SiO2) đến nay người ta giảthuyết là: lớp trung gian giữa màng dày ở trên lớp vỏ quả đất tạo nên màng sunfat hoặc kim loại sắt, niken với silicat hay olimin

pdf51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Trạng thái tập hợp của silicat, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên