Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế - Nguyễn Hải Ngọc

I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 3.Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc *Mặt trận dân tộc thống nhất-lực lượng vật chất của khối đại đoàn kết dân tộc -Nguyên tắc của tổ chức Mặt trận: phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ppt9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế - Nguyễn Hải Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHƯƠNG VTƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀNKẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾI.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC1.Vai trò của đại đoàn kết dân tộc-Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định thành công của cách mạng-Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu,nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng2I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC2.Lực lượng của đại đoàn kết dân tộc-Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân-Muốc thực hiện đại đoàn kết dân tộc thì phải kế thừa truyền thống dân tộc: yêu nước-đoàn kết, tương thân tương ái-cần cù,thông minh,sáng tạo,lạc quan yêu đời3I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC3.Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc*Mặt trận dân tộc thống nhất-lực lượng vật chất của khối đại đoàn kết dân tộc-Nguyên tắc của tổ chức Mặt trận: phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.4I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC-Phương châm hoạt động của Mặt trận + Đoàn kết thật sự, lâu dài, chân thành giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. + Hiệp thương dân chủ, lấy lợi ích dân tộc làm tối cao. + Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để đi đến đoàn kết.II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ1.Vai trò của đoàn kết quốc tếa/Đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Namb/Đoàn kết quốc tế nhằm cùng nhân dân thế giới thực hiện các mục tiêu cách mạng6II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ2.Lực lượng cần phải đoàn kết và hình thức đoàn kếta/Các lực lượng đoàn kết-Phong trào cộng sản và công nhân thế giới-Phong trào giải phóng dân tộc-Các lực lượng tiến bộ,hòa bình,dân chủ,tự do và công lý7II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾb/Hình thức tổ chức_Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa (1928)_Mặt trận độc lập đồng minh(trước Cách mạng tháng tám 1945)_Mặt trận đoàn kết Việt-Miên-Lào (Kháng chiến chống Pháp)_Mặt trận nhân dân Á-Phi đoàn kết với Việt Nam_Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lượcII.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ3.Nguyên tắc đoàn kết quốc tếa/Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu,lợi ích và có lý,có tìnhb/Đoàn kết trên cơ sở độc lập,tự chủ,tự lực,tự cường9