Bài giảng Tuyến trùng gây hại trên lá, thân và củ

(Bản scan) Một số đặc điểm sinh học của Aphelenchoides Ký sinh không bắt buộc vì có thể sinh sản trên nấm Gây hại quan trọng cho thực vật Gây hại trên chồi, lá, bông, thân

pdf26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2386 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tuyến trùng gây hại trên lá, thân và củ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan