Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 13: Sóng cơ & sóng điện từ - Nguyễn Xuân Thấu

+ Sóng được hình thành tại vị trí của vật rơi xuống mặt nước; / + Sóng nước dịch chuyển từ điểm nguồn lan rộng ra xung quanh cho đến bờ, tuy nhiên các phân tử nước không truyền theo sóng mà nó chỉ dao động quanh vị trí ban đầu của nó. + Vật gây ra sóng được gọi là nguồn sóng, môi trường mà sóng truyền qua được gọi là trường sống, phương truyền sóng gọi là tia sóng. Phần lồi, lõm của sóng được gọi là xung. - Các loại sóng: + Sóng cơ: sóng âm, sóng nước, và các sóng hạt,. + Sóng điện từ: sóng radio, sóng ánh sáng, tín hiệu truyền hình,.

pdf58 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 13: Sóng cơ & sóng điện từ - Nguyễn Xuân Thấu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên