Bài giảng về hệ thống bùn hoạt tính

Nước sau khi khai thác và sử dụng cho các mục tiêu sinh hoạt hay sản xuất công nghiệp sẽ bị ô nhiễm. Nước ô nhiễm cần phải được xử lý trước khi thải vào môi trường. Hệ thống bùn hoạt tính là một trong những hệ thống xử lý thứ cấp để làm sạch nước thải trước khi thải vào môi trường. Hệ thống bìn hoạt tính được phát minh bởi Arden và Lockett (1914, Anh). Hiện nay được ứng dụng rất phổ biến trong việc xử lý nước thải.

pdf35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng về hệ thống bùn hoạt tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên