Bài giảng Về tam giáo đồng hành tại Việt Nam

Triết lý Phật giáo có thể tóm tắt trong bốn câu kệ sau của thiền sư Vạn Hạnh: Thân như điện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc xuân vinh thu héo khô Nhậm vận thịnh suy vô bố úy Thịnh suy như lệ thảo đầu phô Dịch nghĩa như sau: Đời người như bóng chớp, có rồi lại về không, Vạn thứ cây mùa xuân tươi tốt, mùa thu khô héo, Đạt đến sự thông hiểu thì không sợ hãi sự thịnh suy nữa, Thịnh suy chỉ như giọt sương treo đầu ngọn cỏ. Bài kệ đó nói về nhịp điệu của thân xác ta, hiện đang là “hữu” nhưng sẽ nhanh chóng về “vô”. Tất cả những gì tồn tại trong ta, trước mắt ta, ngay cả thân ta nữa sẽ nhanh chóng hoàn về “vô”, về “không”. Tất cả như “ảo ảnh”, biến hóa nhanh như điện. Mùa xuân thì tươi tốt, vinh hoa, nhưng thu đến thì héo khô, suy kiệt. Rồi cả những thứ to lớn hơn, vĩ đại hơn cái thân xác nhỏ bé của ta, nay đang cực thịnh, cũng sớm tàn suy. Hiểu luật thịnh suy, thì không sợ nó, vì sự thịnh suy cũng chỉ như giọt sương lệ đầu ngọn cỏ mà thôi.

docx5 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Về tam giáo đồng hành tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên