Bài giảng Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa - Trần Quốc Thắng

Ngày 1/12/1999, UNESCO đã công nhận Thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới với hai tiêu chí: “là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hóa”, “là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh Châu Á đã biến mất”. Được khởi công từ thế kỷ 4, Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của dân tộc Chăm. Đây được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của đạo Hindu (Ấn Độ giáo) ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.

pptx29 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa - Trần Quốc Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trình bày: Trần Quốc ThắngTây Ninh, ngày 09/6/2019XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨANỘI DUNGKhái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa XHCNTính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCNXã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựngTây Ninh, ngày 09/6/20191234Văn hóaVăn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình.Theo nghĩa rộng,văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Theo nghĩa hẹp văn hóa được hiểu là văn hóa tinh thần.Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người1Di sản Văn hóa vật thể1Quần thể di tích Cố đô Huế “là biểu trưng cho sự nổi bật về uy quyền của một đế chế phong kiến từng tồn tại tại Việt Nam”, “là một điển hình nổi bật của kinh đô phong kiến phương Đông”.Quần thể di tích Cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh, là cố đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn, từ 1802 đến 1945.Di sản Văn hóa vật thể1Phố cổ Hội An thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là một khu phố được hình thành từ thế kỷ 16-17, trước đây là thương cảng của miền Trung.Tại phố cổ Hội An sự giao thoa văn hóa đã làm nên một Hội An hấp dẫn, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước.Di sản Văn hóa vật thể1Ngày 1/12/1999, UNESCO đã công nhận Thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới với hai tiêu chí: “là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hóa”, “là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh Châu Á đã biến mất”.Được khởi công từ thế kỷ 4, Mỹ Sơn là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của dân tộc Chăm. Đây được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của đạo Hindu (Ấn Độ giáo) ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.Di sản Văn hóa vật thể1Hoàng thành Thăng Long là minh chứng duy nhất về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng trong suốt chiều dài lịch sử.Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội bao gồm Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu với diện tích hơn 47.000m2 và Thành cổ Hà Nội với diện tích hơn 138.000m2, tạo thành một di sản thống nhất. Đây là minh chứng rõ nét về một di sản có liên hệ trực tiếp với nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ với khu vực và thế giới; là minh chứng duy nhất về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng trong suốt chiều dài lịch sử.Di sản Văn hóa vật thể1Thành nhà HồLà kinh đô của nhà Hồ, Thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, còn được gọi là Tây Đô để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội).Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới.Di sản Văn hóa vật thể1Quần thể di tích Cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh, là cố đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn, từ 1802 đến 1945.Ngọ môn HuếDi sản Văn hóa phi vật thể1Việt Nam có 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhậnTính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 10 Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và 2 Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc.Di sản Văn hóa phi vật thể1Nền văn hóaNền văn hóa là biểu hiện cho toàn bộ nội dung, tính chất của văn hóa được hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế - chính trị của mỗi thời kỳ lịch sử, trong đó ý thức hệ của giai cấp thống trị chi phối phương hướng phát triển và quyết định hệ thống các chính sách pháp luật quản lý các hoạt động văn hóa.1Nền văn hóaVăn hóa luôn có tính kế thừa và văn hóa trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp.Kinh tế là cơ sở vật chất của nền văn hóa.Chính trị là yếu tố quy định khuynh hướng phát triển của một nền văn hóa, tạo nên nội dung ý thức hệ của văn hóa.1Nền văn hóa XHCNNền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, đưa Nhân dân lao động thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa.1Đặc trưng Nền văn hóa XHCNMột là: Nền văn hóa XHCN lấy hệ tư tưởng của giai cấp công nhân làm nền tảng, giữ vai trò chủ đạo quyết định phương hướng phát triển của nền văn hóa XHCN.Hai là:Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa mang tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.Ba là:Nền văn hóa XHCN hình thành, phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua tổ chức Đảng Cộng sản, có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.1Tính tất yếu xây dựng Nền văn hóa XHCNThứ nhất: Xuất phát từ yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần cũ bằng phương thức sản xuất tinh thần mới phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội XHCN.Thứ hai: Xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản trong quá trình phát triển xã hội. 2Tính tất yếu xây dựng Nền văn hóa XHCNThứ ba: Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao động. Đây là điều kiện cần thiết để quần chúng nhân dân lao động chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, nâng cao trình độ và nhu cầu văn hóa của quần chúng.Thứ tư: Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.2Nội dung cơ bản Xây dựng Nền văn hóa XHCN3Cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới.Xây dựng con người mới phát triển toàn diện.Xây dựng lối sống mới XHCNXây dựng gia đình văn hóa XHCN1234Phương thức Xây dựng Nền văn hóa XHCN3Giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tương giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hộiThứ 1Không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản lý của nhà nước XHCN đối với hoạt động văn hóaThứ 2Phương thức Xây dựng Nền văn hóa XHCN3Xây dựng nền văn hóa XHCN phải theo phương thức kết hợp việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loạiThứ 3Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo văn hóaThứ 4“Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng4Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011)Là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; “Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng4Nhân dân được tham gia vào mọi lĩnh vực, giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nướcDo nhân dân làm chủ; Kỳ họp Quốc Hội nước CHXHCNVN“Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng4Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; Kinh tế VN đang tăng trưởng cao“Xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng4Nhà máy sản xuất ô tô WinFast, Hải PhòngBên trong Hệ thống Dây chuyền, robot lắp ráp ô tô“Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng4Vệ tinh VINASAT-2 được phóng vào lúc 5:13’ ngày 16 /5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA.Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ lúc 22:17’ngày 18/4/2008“Xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng4Việt Nam có đến 54 dân tộc, Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là làm giàu sức mạnh nội sinh cho đất nướcCó nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; “Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng4Diễu hành Quốc Khánh 2/9Quảng trường Ba Đình, Hà NộiCó Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo;“Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng4Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung phát biểu sau khi Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 - Ảnh chụp màn hình United NationsCó quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”Tây Ninh, ngày 09/6/2019TRÂN TRỌNGCẢM ƠN