Bài giảng Xúc tác, hấp thụ

Xúc tác đóng vai trò rất quan trọng trong công nghiệp hoá học. Theo [Freedonia Group Inc. World Catalysis, Jan. 2007] có tới khoảng 60% các quá trình công nghệ hoá học, 90% sản phẩm công nghiệp hoá học có sử dụng xúc tác. Thị trường xúc tác toàn cầu 2005 được đánh giá là 10,3 tỷ US$, tăng trưởng 3,6%/năm, tới 2010 sẽ đạt 12,3 tỷ US$. Ngày nay, trong bối cảnh tài nguyên cạn kiệt, môi trường suy thoái, các quá trình sản xuất phải thay đổi nguyên liệu đầu vào, thay đổi quy trình nhằm tăng hiệu quả sử dụng vật chất và năng lượng đầu vào, giảm phát thải, nhu cầu về các nguồn năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường gia tăng, lời giải cho các vấn đề này phần lớn là các quá trình xúc tác.

doc60 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xúc tác, hấp thụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên