Bài tập 3 Kinh tế lượng ứng dụng

Y: số giờ làm việc của người vợ X2: thu nhập sau thuế của người vợ X3:thu nhập sau thuế của chồng X4: số tuổi của người vợ X5: số năm học ở trường của người vợ (biến định lượng) X6: Biến dummy D=1 người phỏng vấn cảm thấy rằng người phụ nữ có thể làm việc nếu chồng đồng ý. D = 0 khác X7: biến dummy, thái độ (thích làm việc hay không) D = 1 muốn đi làm, D = 0 khác X8: số trẻ em dưới 6 tuổi X9: số trẻ em trong độ tuổi 6~13

doc7 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập 3 Kinh tế lượng ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan