Bài tập Chương 1: Chuỗi

Bài 1: Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số Bài 2: Xét sự hội tụ tuyệt đối hay bán hội tụ của các chuỗi số sau

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1485 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Chương 1: Chuỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Chương 1: CHUỖI Bài 1: Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số n n n a          3 21 ) 1 2 n n n b          2 31 ) 1 2     1 2 ) 1 1ln() n n c   1 1 sin) n n d     1 44 )13() n nne    2 3 1 ) n nn f           1 cos1) n n g            1 12 13 ) n n n n h           1 2 1 3 3 ) n n n n n i Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số   2n nlnn 1 )j Bài 2: Xét sự hội tụ tuyệt đối hay bán hội tụ của các chuỗi số sau     2 ln )1( ) n n nn b    1 1 ! 2 )1() 2 n n n n a      1 12 )1( ) n n n c       1 2 1 12 )1() n n n n d Bài 3: Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát sau nn nx )x(nu)a  2)1( 3 )()   n x xub nn n )3( ln )()  n n x xuc n n n x xud n n )1( )()   3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Text6 Diagram Your text in here Your text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Diagram ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title Title TitleTitle Title Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Diagram Text in here Text in here Text in here Text in here www.themegallery.com