Bài tập giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng =0,5m, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2m. Cho biết bề rộng của miền giao thoa quan sát được rõ là L=3cm. Tính số vân sáng và số vân tối quan sát được. Trong một thí nghiệm Y-âng với khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m, nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt 1 =0,60m, 2 =0,50m. Hỏi khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó?

ppt7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập giao thoa ánh sáng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 43 Phiếu học tập số 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng =0,5m, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 2m. Cho biết bề rộng của miền giao thoa quan sát được rõ là L=3cm. Tính số vân sáng và số vân tối quan sát được. b) Ta có: a) Khoảng vân: Ta có: => n=7 Số vân sáng là: 2n+1=2.7+1=15 vân sáng Số vân tối: 2(n+1)=16 vân tối. => tại M có vân tối. => tại N có vân sáng. Phiếu học tập số 2: Trong một thí nghiệm Y-âng với khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m, nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt 1 =0,60m, 2 =0,50m. Hỏi khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó? - Vì trùng nhau nên x1=x2 k1, k2 là số nguyên nên 6k1=5k2 Như vậy, k2=0, 6 và bội số của 6 Với k2=0, k1=0 => vân sáng trung tâm Với k2=6, k1=5 => vân sáng cùng màu gần nhất với vân sáng trung tâm Thay vào pt x1 hoặc x2 ta được x1=x2=6(mm) - Ứng với bức xạ 1 ta có Ứng với bức xạ 1 ta có Phiếu học tập số 3: Hai khe của thí nghiệm Y-âng được chiếu bởi ánh sáng trắng. Tính xem ở đúng vân sáng bậc 4 (k=4) của ánh sáng đỏ (=0,75m) còn có những vạch sáng của ánh sáng nào trùng ở đó, biết bước sóng của ánh sáng trắng nằm trong khoảng Với và Suy ra: Với điều kiện: k là nguyên dương và ta tìm được: + k = 5 thì  = 0,6m + k = 6 thì  = 0,5m + k = 7 thì  = 0,428m - Vị trí của vạch bậc k của ánh sáng có  trùng với vân bậc 4 của ánh sáng đỏ là: