Bài tập hoá vô cơ

1. Trình bày đặc điểm của khí trơ ? (Cấu trúc electron, bán kính nguyên tử, năng lượng Ion hóa). Nhận xét và cho kết luận về khả năng phản ứng của các nguyên tố đó. Nhiệt độ nóng chảy của các khí trơ có các giá trị sau :

doc90 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2329 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập hoá vô cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên