Bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Năm 2005, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của đất nước. Đưa Việt Nam đứng trước những vận hội và thách thức to lớn. Cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới mở ra đi cùng với đó là sức cạnh tranh mạng mẽ từ những tập đoàn và công ty nước ngoài.

doc15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4958 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Lớp KHMT1-K2 Bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Đề tài Hệ thống quản học viện CNTT Ozawa Nhóm 2 Phạm Quang Trung Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Đạt Thành Đỗ Minh Tâm Giáo viên hướng dẫn: Th.S Triệu Thanh Nga Lời nói đầu Năm 2005, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của đất nước. Đưa Việt Nam đứng trước những vận hội và thách thức to lớn. Cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới mở ra đi cùng với đó là sức cạnh tranh mạng mẽ từ những tập đoàn và công ty nước ngoài. Ngành giáo dục đào tạo Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Để bắt kịp với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới chúng ta cần áp dụng nhiều phương pháp cải cách giáo dục, một trong những phương pháp đó là áp dụng quản lý học viên bằng công nghệ thông tin. Đây là phương pháp không mới trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Phương pháp này vượt trội so với những phương pháp quản lý truyền thống nhờ tiết kiệm được nhân sự, tài nguyên cũng như chi phí và thời gian hơn nữa lại tiện lợi cho học viên trong việc quản lý quá trình học tập của mình. Song để thực hiện được phương pháp này không những phải đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ổn định mà còn cần phải có những phần mềm quản lý học viên thông minh, đáp ững được tất cả những yêu cầu của việc quản lý học viên và công việc đào tạo của đơn vị giáo dục. Nhận thấy được nhu cầu bức thiết này, nhóm sinh viên lớp KHMT1-K2 chúng em đã tiến hành khảo sát và xây dựng hệ thống quản lý học viên cho trung tâm CNTT Ozawa. Để hoàn thành bài báo cáo này, ngoài sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm còn phải kể tới sự hướng dẫn của thạc sỹ Nga. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và các thầy cô giáo trong khoa CNTT cũng như các cô chú trong trung tâm nơi chúng em tiến hành khảo sát và thực tập đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng em hoàn thành bài báo cáo này. Mặc dù chúng em đã có cố gắng hết sức song với trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong bản báo cáo này, chúng em rất ming nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè để bài báo này được hoàn thiên hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Mục lục Phần I. Khảo sát nội dung bài toán Giới thiệu chung về học viện Trung tâm tin học ngoại ngữ trực thuộc ĐH Công nghiệp Hà Nội, được thành lập năm 2007 bước đầu nâng cao kỹ năng tin học và ngoại ngữ cho cán bộ giáo viên học sinh sinh trong trường. Qua 2 năm hoạt động và phát triển trung tâm đã góp phần không nhỏ vào thành công của trường. Mục tiêu của trung tâm là đem đến cho người học chất lượng đào tạo tốt nhất, giúp học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tự tin bước vào bất kỳ môi trường làm việc khắc nghiệt nào. Yêu cầu của khách hàng Quản lý học viên bán tự động bao gồm thêm xóa sửa thông tin sinh viên Hệ thống trên máy tính chỉ giúp việc quản lý dễ dàng hơn và tập trung Yêu cầu hệ thống phải đơn giản, lược bỏ những phần không cần thiết. Chỉ cần một người quản trị, nhập dữ liệu Mô hình phân cấp chức năng Mô hình dữ liệu mức khung cảnh Mô hình dữ liệu mức dưới đỉnh : Quản lý sinh viên Quản lý lớp Quản lý điểm Quản lý môn học Đưa về dạng chuẩn 3NF 0NF 1NF 2NF 3NF Tên MaSV TenSV NgaySinh MaLop TenLop MaMonHoc TenMonHoc Diem MaSV TenSV NgaySinh MaLop TenLop MaSV TenSV NgaySinh MaLop TenLop MaSV TenSV NgaySinh Sinh viên MaLop TenLop Lớp MaSV MaMonHoc TenMonHoc Diem MaMonHoc TenMonHoc MaMonHoc TenMonHoc Môn Học MaSV MaMonHoc Diem MaSV MaMonHoc Diem Điểm Phần II: Thực thi Nhóm lập trình giao diện dựa vào C# trong bộ Visual Studio 2005 Hỗ trợ mạnh mẽ SQL server Giao diện màn hình chính Màn hình quản lý học viên Màn hinh quản lý lớp Màn hình quản lý điểm Màn hình quản lý môn học Các trigger và proceduce --Thêm mới lớp CREATE PROCEDURE AddNewClass @Classname varchar(10) AS BEGIN Insert into Class(ClassName) values(@Classname); END --thêm kết quả CREATE PROCEDURE AddNewResult @StudentId char(5), @SubjectId varchar(6), @Mark float AS BEGIN IF EXISTS(SELECT * FROM Student WHERE StudentId=@StudentId) BEGIN IF EXISTS (SELECT * FROM Subject WHERE SubjectId=@SubjectId) Insert into Result values (@StudentId,@SubjectId,@Mark); ELSE PRINT 'Mon hoc khong ton tai' END ELSE PRINT 'Hoc sinh khong ton tai' END --Thêm sinh viên CREATE PROCEDURE AddNewStudent @StudentId char(5), @ClassId int, @FirstName nvarchar(25), @LastName nvarchar(10), @Address nvarchar(100), @BirthDay datetime, @Gender nvarchar(10), @Phone varchar(12), @Picture varchar(100) AS BEGIN IF EXISTS(SELECT * FROM Class WHERE ClassId=@ClassId) INSERT INTO Student values(@StudentId,@ClassId,@FirstName,@LastName,@Address,@BirthDay,@Gender,@Phone,@Picture); ELSE PRINT'Lop khong ton tai' END --Thêm môn học CREATE PROCEDURE AddNewSubject @SubjectId varchar(6), @SubjectName nvarchar(100), @Hours int AS BEGIN Insert into Subject values(@SubjectId,@SubjectName,@Hours); END --Xóa lớp CREATE PROCEDURE DeleteClass @ClassId int AS BEGIN IF EXISTS (SELECT * FROM Class WHERE ClassId=@ClassId) DELETE FROM Class WHERE ClassId=@ClassId ELSE PRINT 'Nhap sau ma lop' END --Xóa học viên CREATE PROCEDURE DeleteStudent @StudentId char(5) AS BEGIN IF EXISTS (SELECT * FROM Student WHERE StudentId=@StudentId) DELETE FROM Student WHERE StudentId=@StudentId ELSE PRINT 'Nhap sau ma sinh vien' END --Xóa môn học CREATE PROCEDURE DeleteSubject @SubjectId varchar(6) AS BEGIN IF EXISTS (SELECT * FROM Subject WHERE SubjectId=@SubjectId) DELETE FROM Subject WHERE SubjectId=@SubjectId ELSE PRINT 'Nhap sau ma mon hoc' END --Xóa lớp CREATE TRIGGER Del_Student_Class ON Class FOR DELETE AS BEGIN DELETE FROM Student WHERE Student.ClassId = (SELECT ClassId FROM deleted) END --Xóa kết quả CREATE TRIGGER Del_Result_Subject ON Subject FOR DELETE AS BEGIN DELETE FROM Result WHERE Result.SubjectId = (SELECT SubjectId FROM deleted) END CREATE TRIGGER Del_Result_Student ON Student FOR DELETE AS BEGIN DELETE FROM Result WHERE Result.StudentId = (SELECT StudentId FROM deleted) END CREATE TRIGGER Del_Grant_Student ON Student FOR DELETE AS BEGIN DELETE FROM StudentGrant WHERE StudentGrant.StudentId = (SELECT StudentId FROM deleted) END CREATE TRIGGER Del_Grant_Subject ON Subject FOR DELETE AS BEGIN DELETE FROM StudentGrant WHERE StudentGrant.SubjectId = (SELECT SubjectId FROM deleted) END THủ tục lấy sinh viên create proc GetStudent @classid int as select classname,firstname+' '+lastname as fullname, address, convert (char(10),birthday,103) as Birthday, gender,phone from class,student where class.classid=student.classid and class.classid=@classid Kết xuất dữ liệu Bảng biểu động: theo yêu cầu của người dùng Bảng biểu tĩnh: theo từng tháng Backup và restore CSDL được back up dưới dạng : ManagementStudent-Full Database Backup, ManagementStudent.bak Nhóm đã tạo scrip để dễ dàng tạo cơ sở dữ liệu trên máy khác, chỉ cần đăng nhập bằng quyền system admin là có thể đính kèm hoặc tạo cơ sở dữ liệu bằng bất kỳ quyền nào với script new.sql (file nằm trong thư mục của nhóm)
Tài liệu liên quan