Bài tập mẫu ôn thi RDBMS

--Kiểm tra xem database có tên QuanlynhanvienDB đã tồn tại chưa, nếu có thì xóa If Exists(Select name from sysdatabases where name = 'QuanlynhanvienDB') drop database QuanlynhanvienDB go --Tạo database mới có tên là QuanlynhanvienDB create database QuanlynhanvienDB go --Sử dụng database vừa tạo use QuanlynhanvienDB go

doc12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập mẫu ôn thi RDBMS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan