Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin được chia thành 2 phần • Phần 1: Báo cáo Phân tích thiết kế một hệ thống cụ thể • Phần 2: Mã hóa phần thiết kế của hệ thống thành một chương trình demo Cách tính điểm thi môn học • Học phần lý thuyết: 50% điểm báo cáo + 50% điểm vấn đáp • Đồ án môn học: 70% thiết kế hệ thống + 30% chương trình demo

pdf3 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin GVMH: Nguyễn Hoài Anh (nguyenhoaianh@yahoo.com – ĐTDĐ: 0912112377) Page 1 YÊU CẦU CHUNG VỀ BÀI TẬP Môn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin CNTT Dân sự khóa 8 Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin được chia thành 2 phần • Phần 1: Báo cáo Phân tích thiết kế một hệ thống cụ thể • Phần 2: Mã hóa phần thiết kế của hệ thống thành một chương trình demo Cách tính điểm thi môn học • Học phần lý thuyết: 50% điểm báo cáo + 50% điểm vấn đáp • Đồ án môn học: 70% thiết kế hệ thống + 30% chương trình demo Yêu cầu cụ thể từng phần như sau PHẦN 1. BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỤ THỂ I. TRÌNH BÀY  Báo cáo được trình bày trên giấy khổ A4  Kiểu chữ Time New Roman 13  Top, Bottom, Left, Right : 1 inches  Gutter position : Left  Giãn dòng After : 6pt ; Multiple 1.3  Bố cục của báo cáo như sau a. Phần 1  Trang bìa 1, 2 bố cục như hình vẽ  Lời nói đầu: Giới thiệu chung về hệ thống (mục đích của hệ thống, tại sao chọn hệ thống)  Mục lục b. Phần 2: Phần bài chính c. Phần 3:  Đánh giá công việc và kết luận  Tài liệu tham khảo HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoài Anh HÀ NỘI, 11/2012 HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HÀ NỘI, 11/2012 Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin GVMH: Nguyễn Hoài Anh (nguyenhoaianh@yahoo.com – ĐTDĐ: 0912112377) Page 2 II. NỘI DUNG PHẦN BÀI CHÍNH  Chương I. Khảo sát hệ thống I. Mô tả hệ thống 1. Nhiệm vụ cơ bản (Hệ thống thực hiện chức năng chính là gì ?) 2. Cơ cấu tổ chức (Hệ thống có những bộ phận nào, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận ?) 3. Quy trình xử lý (Quy trình cụ thể thực hiện các chức năng đã nêu. Có thể sử dụng biểu đồ hoạt động để biểu diễn) 4. Mẫu biểu (Hệ thống sử dụng các hồ sơ, giấy tờ giao dịch nào ?) 5. Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống (Định nghĩa các ký hiệu sử dụng trong mô hình, vẽ mô hình) II. Xây dựng dự án 1. Hồ sơ điều tra (dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, tài nguyên của hệ thống là gì ? Có những nhóm người dùng nào sử dụng hệ thống ?) 2. Dự trù thiết bị (Hệ thống sử dụng những thiết bị nào (phần cứng) ? Cần những phần mềm nào để sử dụng hệ thống ?)  Chương II. Phân tích hệ thống về chức năng I. Sơ đồ phân rã chức năng 1. Xác định chức năng chi tiết 2. Gom nhóm chức năng 3. Vẽ sơ đồ II. Sơ đồ luồng dữ liệu 1. Ký hiệu sử dụng 2. DFD mức khung cảnh 3. DFD mức đỉnh 4. DFD mức dưới đỉnh III. Đặc tả chức năng chi tiết: mỗi chức năng chi tiết đảm bảo 3 nội dung: Tên chức năng, đầu vào/đầu ra, nội dung xử lý (có thể chọn 1 trong 4 cách đặc tả: phương trình toán học, bảng quyết định, sơ đồ khối, ngôn ngữ tự nhiên cấu trúc hóa)  Chương III. Phân tích hệ thống về dữ liệu I. ER mở rộng 1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính (các bước xác định, phân tích bài toán, kết quả thu được) 2. Xác định kiểu liên kết (tên kiểu liên kết giữa các kiểu thực thể tham gia) 3. Vẽ ER mở rộng (Giải thích ký hiệu, vẽ hình) II. Chuẩn hoá dữ liệu 1. Chuyển đổi từ ER mở rộng về ER kinh điển (phân tích bài toán, vẽ hình) 2. Chuyển đổi từ ER kinh điển về ER hạn chế (phân tích bài toán, vẽ hình) 3. Chuyển đổi từ ER hạn chế về mô hình quan hệ (phân tích bài toán, vẽ hình) Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin GVMH: Nguyễn Hoài Anh (nguyenhoaianh@yahoo.com – ĐTDĐ: 0912112377) Page 3 III. Đặc tả bảng dữ liệu trong mô hình quan hệ Theo mẫu STT Khoá chính Khoá ngoại Tên trường Kiểu dữ liệu Diễn giải  Chương IV. Thiết kế hệ thống I. Thiết kế tổng thể 1. Phân định công việc giữa người và máy 2. Thiết kế tiến trình hệ thống II. Thiết kế giao diện 1. Thiết kế form nhập liệu (5 form) 2. Thiết kế báo cáo (3 báo cáo) 3. Thiết kế giao diện hỏi đáp (2 form) III. Thiết kế kiểm soát 1. Xác định nhóm người dùng 2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng IV. Thiết kế CSDL vật lý 1. Xác định bảng dữ liệu phục vụ bảo mật 2. Mô hình dữ liệu hệ thống 3. Đặc tả bảng dữ liệu Theo mẫu PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH DEMO Yêu cầu: 1. Đưa bảng thiết kế dữ liệu của hệ thống vào hệ quản trị CSDL SQL Server 2. Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# tạo giao diện nhập dữ liệu theo 5 form trong bảng thiết kế (kết nối được CSDL, xử lý được các tình huống đặt ra trong bảng thiết kế). Giao diện hỏi đáp thiết kế cùng trong nghiệp vụ xử lý của form nhập. -----o0o-----