Bài tập phần giải tích: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan

I Định nghĩa Cho hàm số y=f(x) xác định trên (a,b) 1) f tăng trên (a,b) nếu với mọi x1, x2 (a,b) mà x1f(x2)

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập phần giải tích: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên