Bài thảo luận Cách sắp xếp hoa trên cành

Là dạng phổ biến & có thể coi là tiến hóa hơn so với hoa mọc riêng lẻ Các hoa mọc theo cụm thường sắp xếp gần nhau, có ý nghĩa lớn đối với các cây thụ phấn nhờ sâu bọ Mức độ phân nhánh và mật độ các hoa trong cụm đặc trưng cho các họ thực vật => Bằng chứng xác định mức độ tiến hóa của thực vật có hoa

ppt43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2881 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thảo luận Cách sắp xếp hoa trên cành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan