Bài thảo luận Hệ enzym pectinase

Enzym là một loại protein được sinh vật tổng hợp nên và tham gia vào các phản ứng sinh học. _Đặc tính sinh học chung của enzym: * Được tạo ra trong tế bào sinh vật * Tham gia phản ứng cả trong tế bào sống và cả khi enzyme được tách khỏi tế bào sống. *Tham gia phản ứng trong điều liện nhiệt độ ôn hoà.

doc44 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2284 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thảo luận Hệ enzym pectinase, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan