Bài thảo luận môn Công nghệ sinh học: Ứng dụng của hệ protease

Tuỳ loại phômai mà lượng enzyme rennin cho vào có khác nhau. Ví dụ như trong quá trình sản xuất phômai Blanc thì với hoạt tính đông tụ sữa 1:10.000, lượng chế phẩm rennin cần sử dụng trung bình 5-10g/100kg sữa, rennin được hoà tan với nước theo tỷ lệ 1:10 rồi cho vào bồn đông tụ. Nhưng với quy trình sản xuất phômai Bleu des Causses thì với hoạt tính đông tụ 1:10.000, hàm lượng rennin sử dụng là 25-35ml cho 100 lít sữa nguyên liệu.

ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thảo luận môn Công nghệ sinh học: Ứng dụng của hệ protease, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan