Bài thuyết trình Thuế bảo vệ môi trường

2. Khái niệm và cách tính thuế BVMT • Thuế môi trường là toàn bộ các khoản thuế mà chủ thể nộp thuế phải đóng góp liên quan đến việc tác động đến môi trường thông qua hành vi của mình Theo nghĩa rộng • Thuế môi trường được hiểu là một loại thuế riêng biệt, được Quốc hội ban hành dưới hình thức Luật hoặc Pháp lệnh, điều chỉnh quan hệ thuế giữa nhà nước và các chủ thể có hành vi tác động tiêu cực đến môi trường. Theo nghĩa hẹp 2. Khái niệm và cách tính thuế BVMT “Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường”. (khoản 1 Điều 2 Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010) Cách tính thuế Môi trường  Theo Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường:  Thuế bảo vệ môi trường phải nộp được tính theo công thức sau: Thuế bảo vệ môi trường phải nộp Số lượng đơn vị hàng hoá tính thuế Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá

pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Thuế bảo vệ môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhóm 5: Nguyễn Thanh Hoa Hoàng Thị Hồng Nguyễn Thị Nga Trần Văn Nhật Hoàng Anh Phương CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nội Dung Thuyết Trình: 1. Sự cần thiết của việc áp dụng thuế môi trường ở Việt Nam Hồng 2. Khái niệm và cách tính thuế BVMT Nga 3. Phân loại thuế bảo vệ môi trường Phương 4. Vai trò và hạn chế của thuế BVMT Hoa 5. Liên hệ thuế BVMT của Việt Nam và nước ngoài. Nhật CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1. Sự cần thiết của việc áp dụng thuế môi trường ở Việt Nam Khái niệm về MT “các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật” Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay Ô nhiễm nguồn nước Ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường đất ........... CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt  Mô hình phát triển bền vững đã ra đời và được nhiều quốc gia đón nhận Ở Việt Nam, “Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường” CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các biện pháp bảo vệ môi trường : Các biện pháp hành chính kiểm tra giám sát xử phạt ban hành các tiêu chuẩn môi trường vv CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các biện pháp bảo vệ môi trường : Các biện pháp kinh tế Thuế Phí Các biện pháp khác CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt TT Loại chỉ tiêu Kế hoạch 2010 đạt được 1 Tỷ lệ đất được che phủ rừng 42-43% 40% 2 Tỷ lệ số dân được cấp nước sạch ở đô thị/nông thôn 95%/75% 80%/70% 3 Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường >50% Không có số liệu 4 Tỷ lệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các đô thị loại 3 trở lên 100% 3-5% (gần đúng) 5 Tỷ lệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các đô thị loại 4 trở xuống 50% 0% Theo Báo cáo Môi trường Việt Nam năm 2010CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2. Khái niệm và cách tính thuế BVMT • Thuế môi trường là toàn bộ các khoản thuế mà chủ thể nộp thuế phải đóng góp liên quan đến việc tác động đến môi trường thông qua hành vi của mình Theo nghĩa rộng • Thuế môi trường được hiểu là một loại thuế riêng biệt, được Quốc hội ban hành dưới hình thức Luật hoặc Pháp lệnh, điều chỉnh quan hệ thuế giữa nhà nước và các chủ thể có hành vi tác động tiêu cực đến môi trường. Theo nghĩa hẹp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2. Khái niệm và cách tính thuế BVMT “Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường”. (khoản 1 Điều 2 Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Cách tính thuế Môi trường  Theo Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường:  Thuế bảo vệ môi trường phải nộp được tính theo công thức sau: Thuế bảo vệ môi trường phải nộp Số lượng đơn vị hàng hoá tính thuế Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt STT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế( Đồng/1 đơn vị hàng hóa) I Xăng dầu Lít 1 Xăng các loại Lít 1.000 – 4.000 2 Nhiên liệu bay Lít 1.000 – 3.000 3 Dầu diesel Lít 500 – 2.000 4 Dầu hoả Lít 300 – 2.000 5 Dầu mazut Lít 300 – 2.000 6 Dầu nhờn Lít 300 – 2.000 7 Mỡ nhờn Kg 300 – 2.000 II Than Tấn 6.000 – 30.000 1 Than nâu Tấn 10.000 – 30.000 2 Than an-tra-xit Tấn 20.000 – 50.000 3 Than mỡ Tấn 10.000 – 30.000 4 Than đá khác Tấn 10.000 – 30.000 III Dung dịch HCFC Kg 1.000 – 5.000 IV Túi nilông thuộc diện chịu thuế Kg 30.000 – 50.000 V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng Kg 500 – 2.000 VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng Kg 1.000 – 3.000 VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng Kg 1.000 – 3.000 VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng Kg 1.000 – 3.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3. Phân loại thuế bảo vệ môi trường. • Luật thuế bảo vệ môi trường (Luật số 57/2010/QH12) • Có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 • Quy định 8 nhóm hàng hóa vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Company Logo Nguyên tắc đưa hàng hóa vào đối tượng chịu thuế BVMT 1 Hàng hóa khi sử dụng gây tác hại đến môi trường 2 Phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế 3 Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chứa các chất hóa học độc hại Phạm vi sử dụng rộng rãi (15 triệu tấn/năm) Tối đa 4000 đồng/l xăng, 2000 đồng/l dầu (25% giá bán hiện hành) Khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo Xăng dầu Đặc điểm Mức thuế Mục đích CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Than Đặc điểm Mục đích Mức thuế • Khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo • Giảm phụ thuộc vào năng lượng nguồn gốc hóa thạch • Khi đốt cháy, thải ra CO2, SO2 • Phạm vi sử dụng rộng khắp(30 triệu tấn/năm) Than nâu, than mỡ, than đá khác 10.000 – 30.000 đồng/tấn Than an-tra -xit 20.000 – 50.000 đồng/tấn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt •Sử dụng trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí •Làm suy giảm tầng ôzôn, gây hiệu ứng nhà kính •Góp phần thực hiện cam kết Nghị định thư Montreal •Giảm sử dụng HCFC, chuyển đổi công nghệ sản xuất Đặc điểm Mức thuế Mục đích Tối thiểu 1000đ/kg(3% giá bán) Tối đa 5000đ/kg(12% giá bán) Dung dịch HCFC CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Độc hại , khó phân hủy, gây suy thoái môi trường đất 30 000 - 50 000đ/kg Hạn chế sử dụng Khuyến khích sản xuất sản phẩm thay thế Đặc điểm Mức thuế Mục đích Túi nilon thuộc diện chịu thuế CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc trừ mối, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng Đặc điểm Mức thuế Mục đích Là những hợp chất độc Sử dụng không đúng cách, đúng liều lượng sẽ ảnh hưởng đến môi trường Nâng cao nhận thức của người sử dụng Hạn chế sử dụng hóa chất Thuốc trừ mối, bảo quản lâm sản, khử trùng kho: 1000 – 3000đ/kg Thuốc diệt cỏ 500 – 2000đ/kg CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Đối tượng nộp thuế  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường  Người nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa  Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất nhận gia công, ủy thác bán hàng hóa vào thị trường Việt Nam  Tổ chức, hộ gia đình làm đầu mối thu mua than không chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt LOGO 4. Vai trò và hạn chế của thuế BVMT 4.1. Vai trò . Thuế môi trường sẽ góp phần định hướng hành vi xã hội theo hướng gìn giữ hiệu quả các thành phần môi trường cũng như sử dụng tiết kiệm, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thuế xăng dầu thay thế cho phí xăng dầu sẽ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4.2. Hạn chế 4.2.1. Việc phân loại túi nilon gây khó khăn trong việc thu và nộp thuế  Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành hướng dẫn về tiêu chí xác định túi ni lông thân thiện với môi trường, gây khó khăn cho việc xác định đối tượng phải chịu thuế  Các cán bộ thu thuế không phân biệt được loại nào thu thuế 30 000vnd/kg, loại nào thu thuế 50 000vnd/kg 4.2.2. Khó kiểm soát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất túi nilon nhỏ lẻ khó có thể đánh thuế đối với các cơ sở này. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4.2.3. Áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với túi nylon: Giá túi nylon tăng, nhưng người dân vẫn sử dụng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4.2.4. Thuế gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trong nước Thuế môi trường khiến giá thành sản phẩm bao bì nilon tăng gấp đôi. Từ khi Luật Thuế BVMT có hiệu lực đã làm cho phí bao gói tăng từ 30% đến 50%, đã làm cho sản phẩm dệt may da giày và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam khó cạnh tranh. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4.2.5. Thuế môi trường khiến giá cả hàng hóa tăng lên,Người tiêu dùng lại là đối tượng bị ảnh hưởng do thuế môi trường Mức thu thuế rất cao 30-50.000vnd/kg dẫn đến giá thành bao bì tăng xấp xỉ gấp đôi giá hiện tại, giá bán các sản phẩm cuối cùng đến người tiêu dùng tăng từ 5-10%.  Xăng dầu, than đá, nhưng nhiên liệu cơ bản bị đánh thuế môi trường cũng dẫn đến nỗi lo những mặt hàng thiết yếu này sẽ tiếp tục tăng giá. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5. Liên hệ thuế BVMT của Việt Nam và Thuế BVMT của nước ngoài 5.1 • Đối tượng tính thuế 5.2 • Cách tính thuế 5.3 • Bài học được rút ra CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5.1. Đối tượng tính thuế Việt Nam đánh thuế rất nặng vào túi nilong và nhựa PFT (100% giá vốn) Các nước EU không đánh thuế vào nilong và PET Túi ni lông bẩn hơn túi giấy??? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Điều 9 Dự thảo về biểu khung thuế môi trường, xăng bị áp mức thuế 1.000-4.000 đồng/lít trong khi mức thuế đối với dầu diesel là 500-2.000 đồng/l Trên thế giới,thuế suất cao hay thấp căn cứ trên hàm lượng S có trong nhiên liệu đó (%S trong xăng gần như bằng 0. %S trong dầu mazut có thể lên tới 3% mà thuế thấp nhất) Tại sao dầu diesel gây nguy hại hơn xăng lại áp mức thuế thấp hơn ?CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5.2. Cách tính thuế Có 2 cách tính thuế:  Tính thuế tuyệt đối Mục đích: tạo điều kiện cho việc tính thuế được đơn giản, đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sánh nhà nước và hạn chế tình trạng trốn thuế  Hạn chế của cách tính thuế tuyệt đối: Do tình trạng giá cả leo thang, tiền thu mục đích của việc thu thuế (nhằm hạn chế tác hại gây ra cho môi trường) sẽ không đạt được. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tính thuế tương đối (tỷ lệ % giá vốn x đơn vị sản phẩm)  Có thể lấy giá tính thuế của các loại thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng để tính cho thuế môi trường.  nếu áp mức thuế tương đối thì khi giá cả lên cao, số tiền thu thuế cũng sẽ tăng lên tương ứng luật thuế sẽ đủ mạnh để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm gây hại cho môi trường  Áp dụng cách đánh thuế tương đối sẽ giúp đạt được mục đích “ai gây ô nhiễm nhiều hơn phải trả tiền nhiều hơn”. Tại sao Việt Nam áp dụng thuế suất tuyệt đối? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt • 30 nước đánh thuế môi trường nhưng đại bộ phận là những nước công nghiệp phát triển, người dân có thu nhập rất cao • Thuế môi trường đánh vào 1 – 2 mặt hàng, chủ yếu là thuốc trừ sâu, nhất là đánh vào loại thuốc trừ sâu độc hại. T G • Đánh thuế hầu hết các hàng hóa gây ôi nhiễm. • Đánh thuế theo kiểu cào bằng: Thuế bảo vệ môi trường áp dụng cho toàn thể nhân dân, trong khi thực tế họ khác hẳn nhau về mức sống, kinh tế V N Có nên đánh thuế hết những loại hàng hóa gây ô nhiễm môi trường không? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5.3. Bài học rút ra  Không đánh thuế nhựa PET vì chưa chứng minh được nhựa PET không thân thiện với môi trường như nhựa sinh học (có nguồn gốc từ thực vật hoặc vi khuẩn).  Nên dựa trên chất ô nhiễm SO2 được sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu để đánh giá mức độ độc hại của nhiên liệu từ đó làm căn cứ tính thuế  Cần phải xác định mục đích trọng tâm của việc thu thuế môi trường để có cách tính thuế hợp lý (tương đối hay tuyệt đối)  Cần có những công trình khoa học nghiên cứu mức độ gây nhiễm của từng nhóm hàng hóa để làm căn cứ tính thuế CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tài liệu tham khảo 1. Luật thuế bảo vệ mội trường Vietlaw.gov.vn 1. Đề cương giới thiệu Luật thuế bảo vệ môi trường(Bộ tài chính vụ pháp chế) 2. Áp thuế bảo vệ môi trường cho túi ni lông còn nhiều bất cập(CIE trung tâm môi trường công nghiệp) 3. Luật thuế bảo vệ môi trường tác động nhiều doanh nghiệp(CAND online) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt LOGO CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Tài liệu liên quan