Bản kế hoạch thực hành tại cơ sở

Nhóm nhiệm vụ: Qua các sơ đồ tương tác giữa các thành viên trong nhóm sinh viên ta có thể thấy được cả ba thành viên điều có sự tương tác qua lại với nhau. Khi một thành viên đưa ra ý kiến thì điều nhận lại được sự bàn bạc, thảo luận để có một ý kiến thống nhất. Qua đó thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia tổ chức lên kế hoạch và các buổi sinh hoạt nhóm. Nhóm can thiệp: Nhìn vào sơ đồ tương tác của nhóm thân chủ, chúng ta có thể thấy: Mỗi thành viên có sự tương tác với các thành viên khác trong nhóm ở mức độ khác nhau và có sự thay đổi qua mỗi buổi sinh hoạt. Cụ thể như sau: Thành viên Tôm là người có tương tác nhiều nhất với tất cả các thành viên khác và nhận lại được sự tương tác trở lại mạnh của thành viên Sản, bà cũng ảnh hưởng mạnh, khích lệ và thúc đẩy thành viên Chuyên tham gia tích cực hơn đến thành viên. Buổi đầu tiên bà cũng như các thành viên khác có hơi rụt rè, dần dần đã hoạt động tích cực, tham gia xây dựng buổi sinh hoạt. Thành viên Sản phối hợp rất tốt với thành viên Tôm ngay từ buổi đầu tiên đã có những tranh luận giữa 2 người, thi thoảng có một số mâu thuẫn nhưng sau đó dãn dần và cuối cùng thống nhất nhiều quan điểm trùng nhau. Đối với thành viên Chuyên bà ít có tương tác hơn bà Tôm.

doc61 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bản kế hoạch thực hành tại cơ sở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢN KẾ HOẠCH THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Học phần Công tác xã hội nhóm Thanh hóa, ngày 10 tháng 10 năm 2012 Họ và tên sinh viên trong nhóm: 1. Ngô Thi Hương Lê Thị Nhung(0052) Bùi Thị Phương Giảng viên/ người hướng dẫn: Ths. Hoàng Thị Tâm Kế hoạch được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012 Buổi Nội dung hoạt động Nguồn lực Thời gian tiến hành Kết quả cần đạt được Phương pháp Bên trong Bên ngoài Buổi 1 Hình thành nhóm: gặp gỡ và lựa chọn thân chủ. Nhóm thân chủ NVXH tại trung tâm 10/10/2012 Thành lập được nhóm thân chủ Quan sát, phỏng vấn Buổi 2 Sinh hoạt nhóm buổi 1: Giới thiệu các thành viên. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nhóm thân chủ 19/10/2012 Các thành viên làm quen và hiểu rõ về nhau. Tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu về các thành viên trong nhóm Thảo luận nhóm, Buổi 3 Sinh hoạt nhóm buổi 2: văn nghệ; đọc truyện chia sẽ giải tỏa tâm lý. Nhóm thân chủ, Thiết bị kỹ thuật, nhóm sinh iên 21/10/2012 Các thân chủ tham gia nhiệt tình vào các tiết mục văn nghệ, bình luận về mẫu truyện đưa ra quan điểm của mình và cung nhau trao đổi. Trò chuyện, thảo luận nhóm Buổi 4 Sinh hoạt nhóm buổi 3: chia sẽ và thảo luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người già. Nhóm thân chủ Nhóm sinh viên, thiết bị kỹ thuật 24/10/2012 Các thành viên tham gia thảo luận nhiệt tình và chia sẽ những kinh nghiệm, hiểu biết của mình với các thành viên. Thảo luận nhóm, Buổi 5 Sinh hoạt nhóm buổi 4: cung cấp kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người già. Nhóm thân chủ Nhóm sinh viên thiết bị kỹ thuật( quay phim, chụp ảnh) 26/10/2012 Các thành viên hiểu và nắm được các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tuổi già 6 Tổng kết, lượng giá, tặng quà lưu niêm. Nhóm thân chủ Nhóm sinh viên 28/10/2012 Đạt được mục tiêu đề ra, các thành viên trong nhóm cảm thấy hài lòng. Người lập kế hoạch Giảng viên/ người hướng dẫn duyệt Nhóm sinh viên Th.S. Hoàng Thị Tâm 2. Sơ đồ thể hiện sự tương tác giữa nhóm sinh viên và nhóm 2.1. Sơ đồ tương tác nhóm sinh viên Sơ đồ tương tác nhóm nhiệm vụ Buổi 1: SvBùi Phương Sv Ngô Hương Sv Lê Nhung (0052) Sơ đồ tương tác nhóm can thiệp Buổi 1 Buổi 2 TC Tôm TC Tôm TC Sản TC Chuyên TC Sản TC Chuyên Buổi 3 Buổi 4 TC Tôm TC Tôm TC Chuyên TC Sản TC Chuyên TC Sản Chú giải: Tương tác mạnh 2 chiều Tương tác mạnh một chiều Tương tác bình thường hai chiều Tương tác bình thường một chiều Tương tác yếu Nhận xét: Nhóm nhiệm vụ: Qua các sơ đồ tương tác giữa các thành viên trong nhóm sinh viên ta có thể thấy được cả ba thành viên điều có sự tương tác qua lại với nhau. Khi một thành viên đưa ra ý kiến thì điều nhận lại được sự bàn bạc, thảo luận để có một ý kiến thống nhất. Qua đó thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia tổ chức lên kế hoạch và các buổi sinh hoạt nhóm. Nhóm can thiệp: Nhìn vào sơ đồ tương tác của nhóm thân chủ, chúng ta có thể thấy: Mỗi thành viên có sự tương tác với các thành viên khác trong nhóm ở mức độ khác nhau và có sự thay đổi qua mỗi buổi sinh hoạt. Cụ thể như sau: Thành viên Tôm là người có tương tác nhiều nhất với tất cả các thành viên khác và nhận lại được sự tương tác trở lại mạnh của thành viên Sản, bà cũng ảnh hưởng mạnh, khích lệ và thúc đẩy thành viên Chuyên tham gia tích cực hơn đến thành viên. Buổi đầu tiên bà cũng như các thành viên khác có hơi rụt rè, dần dần đã hoạt động tích cực, tham gia xây dựng buổi sinh hoạt. Thành viên Sản phối hợp rất tốt với thành viên Tôm ngay từ buổi đầu tiên đã có những tranh luận giữa 2 người, thi thoảng có một số mâu thuẫn nhưng sau đó dãn dần và cuối cùng thống nhất nhiều quan điểm trùng nhau. Đối với thành viên Chuyên bà ít có tương tác hơn bà Tôm. Thành viên Chuyên là người có tương tác mờ nhạt nhất đặc biệt là với thành viên Sản. Ông là người có tương tác yếu, rất ít nói, rụt rè nhất trong nhóm. Tuy nhiên dần dần ông đã có sự tiến bộ, thảo luận sôi nổi hơn và hòa nhập như mọi người. Qua sơ đồ tương tác thì nhóm sinh viên đã có sự điều chỉnh để thu hút thành viên Chuyên tham gia vào tiến trình nhóm. Và điều phối cho các thành viên tương tác một cách cân bằng. 2. Các hoạt động chính 2.1. Tóm tắt quá trình chuẩn bị và thành lập nhóm 2.1.1. Xác định mục đích hỗ trợ nhóm: Nhóm chúng tôi xuống trung tâm bảo trợ nhằm tìm hiểu tình hình thực tế cơ sở, tiếp cận những đối tượng yếu thế, thành lập nhóm từ 3 – 5 người có nhiều đặc điểm và cùng nhu cầu cần được hỗ trợ. Bằng những kiến thức đã học về môn học Công tác xã hội nhóm, vận dụng những kỹ năng của nhân viên Công tác xã hội nhón chúng tôi sẽ lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm giúp nhóm thân chủ thực hiện được nhu cầu của mình. 2.1.2. Đánh giá khả năng thành lập nhóm - Đánh giá khả năng tài trợ hoạt động nhóm: Nhóm chúng tôi chỉ làm việc trowng vòng 10 buổi, nhóm có 3 thành viên và đều là sinh viên khả năng tài chính có hạn. Vì vậy, nhóm chúng tôi sẽ thành lập nhóm thân chủ với số lượng ít, nhu cầu có thể đáp ứng mà không cần nhiều về tài chính, có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Thêm vào đó chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang tính hiệu quả mà không tốn nhiều thời gian như tổ chức giao lưu, tổ chức các trò chơi. Đặc biệt chúng tôi sẽ tận dụng hết những nguồn lực của cơ sở và có thể đi vận động thêm. - Đánh giá khả năng tham gia của các thành viên: Chúng tôi làm việc với khoa người tàn tật, ngoài những đối tượng trẻ em, người già vừa tàn tật vừa có vấn đề về thần kinh – những đối tượng không thể thực hiện các hoạt động nhóm thì vẫn còn nhiều đối tượng người già tàn tật và còn minh mẫn có thể tham gia các hoạt động nhóm. - Đánh giá khả năng các nguồn lực khác: Nhóm được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ cơ sở, cơ sở có thể tạo điều kiện để nhóm có thể tổ chức các hoạt động nhóm. Ngoài ra, khi phỏng vấn chúng tôi được biết có 1 tổ chức công giáo 2.1.3. Thành lập nhóm - Tuyển chọn thành viên Sau khi nhóm nghe báo cáo tổng quan về cơ sở nhóm được ban lãnh đạo phân công xuống khoa người tàn tật. Được chị Phương (cán bộ cơ sở) hướng dẫn cho cả đoàn tham quan toàn khoa, qua sự quan sát và sự giới thiệu của chị thì có 3 dãy nhà. Dãy thứ nhất giành cho người khuyết tật có khả năng tự phục vụ, dãy thứ hai giành cho người có vấn đề về thần kinh không có khả năng chăm sóc bản thân, dãy thứ ba là một số người già có sức khỏe, có khả năng đã nhận chăm sóc trực tiếp cho một số trẻ bị tàn tật và sống như một gia đình. Vì cả khoa chỉ có 43 người và có các nhóm đối tượng: Trẻ em bị thần kinh, khuyết tật năng không có khả năng tự chăm sóc; người già bị thần kinh không tự chăm sóc; người già khuyết tật có thể tự chăm sóc. Nên nhóm đã xác định chỉ có thể làm việc với đối tượng người già khuyết tật, không có vấn đề về thần kinh và quan trọng là họ có chung nhu cầu. Sau khi tham quan 1 vòng nhóm bắt đầu tiếp xúc trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh và nhu cầu của các đối tượngvà nhóm đã chọn được 3 đối tượng tiến đến việc thành lập nhóm. - Thành phần nhóm + 3 đối tượng đều bị khuyết tật về mắt (mù), 2 người bị mù bẩm sinh, một người bị mù khi 10 tuổi. +Cả 3 đối tượng khi nhóm vào chào hỏi đều tỏ ra chăm chú lắng nghe và nói chuyện. - Hoàn cảnh gia đình + TC Nguyễn Thị Tôm; 76 tuổi- Quê Hoằng Lộc, Hoằng Hóa Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ mất sớm ở với chị khi chị gái xuất giá giá đình khó khăn không thể chăm sóc tiếp. Không có người cưu mang do bị mù không thể tự lao động kiếm sống thân chủ đã được Nhà nước đưa đến khu bảo trợ số 1 Quảng Hợp năm 1982 sau đó thì người ta chuyền về khu bảo trợ số 2. + TC Nguyễn Thị Sản; 52 tuổi- khu 2 thị trấn Kim Tân, Thạch Thành. Gia đình bà có 3 chị em gái, do nghèo đói mẹ ốm và mất 1971, bố mất năm 1981, chị gái xuất giá thân chủ ở cùng gia đình nhà chồng chị 1 thời gian sau đó không được ở nữa. Mồ côi hôm nay ở với người này ngày mai ở với người khác. Sau đó thân chủ được người mợ xin làm đơn gửi đến Trung tâm bảo trợ số 1 từ đó chị em thất lạc 20 năm và nay đã nhận lại nhau. + Lê Văn Chuyên; 70 tuổi – Thọ Ngọc – Triệu Sơn Gia đình hoàn cảnh bố mẹ mất lúc tc được 3 tháng tuổi, nhà có 2 chị em (85 tuổi), chị gái nuôi khi chị đi lấy chồng cũng ở một thời gian cùng chị bên nhà chồng chị. Chồng của chị gái làm ở Quảng Hợp rồi làm đơn đưa tc vào trung tâm bảo trợ số 1 Quảng Hợp.Tc ở trung tâm bạo trợ số 1 Quảng Hợp được 14 năm, được chuyển ra trung tâm số 2 Quảng Thọ 6 năm. Quy mô nhóm: Đây là nhóm nhỏ gồm có 3 thành viên. 2.1.4. Định hướng cho các thành viên trong nhóm - Giới thiệu cho các thành viên về nhóm và tiến trình làm việc tại cơ sở tiến hành phỏng vấn lấy thông tin ban đầu, giới thiệu về việc tổ chức sinh hoạt nhóm của các buổi sau. - Đánh giá lại nhu cầu của thân chủ Nhu cầu về tình cảm được quan tâm,chia sẽ 2.1.5. Thỏa thuận nhóm - Thỏa thuận về cách thức làm việc nhóm: Thỏa thuận về các buổi sinh hoạt nhóm vào sáng thứ 2 tại phòng của thân chủ Chuyên và thân chủ Tôm( 2 người 1 phòng), thời gian sinh hoạt nhóm 40’. - Thỏa thuận về mục tiêu cá nhân + Thân chủ Tôm nhu cầu được gần gũi và muốn có bạn để chia sẻ về hoàn cảnh của mình. + Thân chủ Sản thiếu thốn tình cảm muốn có người quan tâm nói chuyện cho đỡ buồn. + Thân chủ Chuyên muốn được đi lại nói chuyện với các phòng ở khoa vì lúc nào cũng ngồi một chỗ trong phòng. 2.1.6. Chuẩn bị môi trường - Chuẩn bị cơ sở vật chất: Tiến hành sinh hoạt nhóm tại phòng của thân chủ Tôm – Chuyên, không gian trong phòng được bố trí theo đúng các trật tự nhất định. Gồm 2 chiếc giường, 1 cái bàn đặt ở góc bên cạnh cửa sổ 2 cái ghế được buộc vào thành giường. - Chuẩn bị kế hoạch tài chính: Nhóm sinh viên tự đóng góp kinh phí. 2.1.7. Thỏa thuận nhóm Nhóm đã đi đến thống nhất một số vấn đề như: thời gian sinh hoạt, nguyên tắc, quy định,.. 2.2. Mô tả các hoạt động Sinh hoạt nhóm buổi 1. Thời gian: ngày 19/10/2012 Mục tiêu: Các thành viên trong nhóm hiểu hoàn cảnh gia đình, những sở thích của nhau. Thống nhất thực hiện mục tiêu của nhóm. STT Hoạt động Nội dung Phương pháp Kết quả đạt được 1 Giao lưu văn nghệ Thân chủ Hoàng Thị Tôm hát bài: Gửi em ở cuối Sông Hồng. Nhóm sinh cũng đóng góp một tiết mục văn nghệ bài: Khi tôi 20 Hát Các thành viên đã nhiệt tình tham gia, tạo nên bầu không khi sôi nổi, vui vẻ. 2 Các thành viên tự giới thiệu về bản thân mình, đồng thời nhóm sinh viên giới thiệu về mục đích hỗ trợ nhóm. - Chúng tôi sẽ dành thời gian để các thân chủ tự giới thiệu về mình (tuổi, quê quán, sở thích, hoàn cảnh gia đình.) cho mọi người cùng hiểu. - Nhóm sinh viên giới thiệu về mình (họ tên, tuổi, ngành học, quê quán) và mục đích thực hành dưới cơ sở. - Phổ biến cho nhóm thân chủ biết về mục đích hỗ trợ của sv: “cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi” - Trò chuyện, chia sẻ - Cả 3 thành viên đều cởi mở chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. 3 Tổ chức cuộc thi “Ai hiểu nhau nhất?” - Sau khi các thành viên lắng nghe những chia sẻ của mọi người trong nhóm chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi để họ có thể chứng tỏ sự quan tâm của mình với các thành viên khác, thông qua trò chơi ai hiểu mọi người nhất. - Nội quy của trò chơi là nhóm sẽ đặt các câu hỏi về đặc điểm của từng thành viên và mọi người trả lời nhanh. Câu hỏi: + Có 1 người sinh ra ở Hoằng Hóa, người đó là ai? + Sở thích của bà Sản là gì? + Gia đình Ông Chuyên có mấy người? + Ai là người nhiều tuổi nhất trong nhóm? Là bao nhiêu tuổi? Thuyết trình, đặt câu hỏi, phản hồi - Bà Tôm là người trả lời nhiều câu hỏi nhất và giành phần thắng trong cuộc thi - Trò chơi giúp các thành viên hiểu rõ hơn về nhau, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trng nhóm. 4 Lượng giá cuối buổi - Yêu cầu nhóm phát biểu cảm nghĩ về ý nghĩa của việc thành lập nhóm và buổi sinh hoạt. - Đánh số từ 1 đến 10 hỏi ý kiến thân chủ nếu cho điểm để đánh giá quá trình làm việc, thân chủ cho bao nhiêu điểm? - Nhìn chung cả 3 thành viên đều có ý thức tham gia sinh hoạt nhóm. Tuy nhiên, thân chủ Chuyên vẫn còn rụt rè. Trong buổi sinh hoạt lần sau nhóm sẽ có biện pháp để ông tham gia tích cực hơn. -Thân chủ cho sinh viên 9 điểm trong thang điểm 10 Buổi 2: Thời gian: Ngày 21/10/2012 Mục tiêu: Tạo điều kiện cho các thành viên bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, từ đó các thành viên hiểu nhau hơn hướng đến tiếng nói chung của các thành viên trong nhóm. stt Hoạt động Nội dung Phương pháp Kết quả đạt được 1 Giao lưu văn nghệ - Các thân chủ tham gia nhiệt tình có 2 tiết mục văn nghệ: thành viên Tôm đóng góp tiết mục: Mẹ già cuốc đất trồng khoai, thành viên Sản đóng góp tiết mục Tình yêu có từ nơi đâu - Hát Các thành viên đã nhiệt tình tham gia, tạo nên bầu không khi sôi nổi, vui vẻ. 2 Đọc 1 câu chuyện để mọi người cùng tranh luận, quan điểm, đưa ra lời khuyên của mình cho nhân vật - Tóm tắt nội dung truyện: Chàng trai và cô gái yêu nhau và xác định sau tết sẽ kết hôn. Tuy nhiên, khi còn 2 tháng nữa là đến tết cô gái đã mang bầu. Chàng trai muốn cô gái bỏ thai đi bởi anh hiểu rất rõ gia đình anh sẽ không chấp nhận việc “ăn cơm trước kẻng”. Cô gái một mặt không muốn phá thai vì thương con, cắn rứt lương tâm; mặt khác, không muốn mất lòng bố mẹ chồng vì sẽ khó khăn trong cuộc sống gia đình. Cô phân vân không biết phải làm thế nào? - Ý kiến của bà Tôm: “Dù khó khăn thế nào cũng phải giữ lấy cái thai, vì dù sao đó cũng là giọt máu của mình nên gia đình chồng sẽ hiểu và thông cảm thôi. Bố mẹ nào chẳng thương con cháu” - Ý kiến của ông Chuyên: “Theo tôi nghĩ thì cô gái nên bỏ cái thai đi. Vì nếu chàng trai có quyết định như vậy thì chứng tỏ anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn chàng trai không muốn bố mẹ mình đánh giá không tốt về cô gái, như thế sau này cô gái sẽ rất khó để chung sống với bố mẹ mình” - Ý kiến của bà Sản: “Với tôi thì nên để lại, bởi bài thai là 1 mạng người không nên giết chết nó. Không những thế, một lần phá thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, rất dễ bị các biến chứng và có thể bị vô sinh nữa.” - Kể chuyện, trao đổi, tranh luận - Các thân chủ được bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm của mình. Qua đây, họ lại hiểu hơn về những suy nghĩ, nội tâm của nhau. - Thân chủ còn hiểu hơn về 1 khía cạnh của sức khỏe: Tác hại của việc phá thai. Và đánh giá tính nhân văn, nhân dạo trong các hành động. 3 Chơi trò chơi cầm nắm đoán vật. - Nhóm tập hợp một số đồ vật bỏ vào túi bao gồm: Bút, hộp sữa, quả chuối, điện thoại, hộp phấn, cốc đựng nước, thước kẻ, hộp phấn,.. - Trong 1 phút, mỗi người sờ đồ vật và đoán xem đó là vật gì - Người đoán được nhiều đồ vật nhất sẽ là người chiến thắng. - Dẫn chương trình, cổ động - Trò chơi kết thúc tốt đẹp và bà Sán là người chiến thắng với 8 tên đồ vật đúng. 4 Lượng giá cuối buổi - Yêu cầu nhóm đánh giá về nội dung của buổi sinh hoạt, về cách tổ chức trò chơi. Và những hạn chế của nhóm. - Đánh số từ 1 đến 10 hỏi ý kiến thân chủ nếu cho điểm để đánh giá quá trình làm việc, thân chủ cho bao nhiêu điểm? - Đặt câu hỏi, lắng nghe - Các thành viên tích cực tham gia sinh hoạt nhóm. Thân chủ Chuyên dã bớt rụt rè hơn. - Thân chủ cho sinh viên 10 điểm trong thang điểm 10 Buổi 3. Thời gian: Ngày 24/10/2012 Mục tiêu: Các thành viên tham gia thảo luận nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết của mình về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người già với các thành viên khác. stt Hoạt động Nội dung Phương pháp Kết quả đạt được 1 Giao lưu văn nghệ - Nhóm sinh viên với tiết mục văn nghệ: Mùa hè xanh, nhóm thân chủ với tiết mục văn nghệ: Quê hương - Hát Các thành viên đã nhiệt tình tham gia, tạo nên bầu không khi sôi nổi, vui vẻ. 2 Chia sẻ và thảo luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người già. Các thành viên sẽ được đưa ra những quan điểm cũng như các cách thức, kinh nghiệm của bản thân trong việc chăm sóc sức khỏe dựa trên những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, như : 1, Dấu hiệu nào giúp ông, bà nhận biết là mình bị cảm cúm? 2, Khi bị cảm, cúm ông bà thường làm gì? 3, Khi bị đau nhức xương khớp có nên đi lại nhiều không? 4, Loại thực phẩm, rau quả nào tốt cho sức khỏe của người già? . Trao đổi, chia sẻ Qua từng câu hỏi các thành viên đã nhiệt tình tham gia tranh luận, chia sẻ các kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, đa phần đều thiếu khoa học và còn mang nặng yếu tố cảm tính. 3 Tổ chức trò chơi “Đoán vật theo gợi ý” Sau khi các thành viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chúng tôi tổ chức cho các họ cùng tham gia trò chơi “đoán vật theo gợi ý”. Nội quy của trò chơi như sau: tất cả các thành viên sẽ có 1 phút để trả lời 10 con vật theo 2 gợi ý của nhóm sinh viên, nếu câu nào không đoán được có thể bỏ qua để trả lời câu tiếp theo. Chúng tôi đưa ra một số câu hỏi: 1, Vịt (là một loại gia cầm, có thể lặn dưới nước) 2, Bồ câu (là một loài chim, có thể đưa thư) 3, Voi (sống trong rừng, có ngà) 4, Mèo (có 4 chân, bắt chuột) 5, Lợn (ăn no, nằm dài; béo) 6, Trâu (cung cấp sức kéo, giúp trong nhà nông) Đặt câu hỏi, phản hồi nhanh Các thành viên nhiệt tình tham gia trò chơi, đặc biệt là có sự tiến bộ rõ rệt của thân chủ Chuyên, tạo bầu không khí vui vẻ thoải mái cho nhóm. 4 Lượng giá cuối buổi - Yêu cầu nhóm đánh giá về nội dung của buổi sinh hoạt, về cách tổ chức trò chơi. Và những hạn chế của nhóm. - Đánh số từ 1 đến 10 hỏi ý kiến thân chủ nếu cho điểm để đánh giá quá trình làm việc, thân chủ cho bao nhiêu điểm? Đặt câu hỏi, lắng nghe - Các thành viên tích cực tham gia sinh hoạt nhóm. Đặc biệt có sự tiến bộ rõ rệt của thân chủ Chuyên, ông đã nhiệt tình hơn trong việc tham gia tranh luận cũng như trò chơi mà nhóm tổ chức. - Thân chủ cho sinh viên 10 điểm trong thang điểm 10 Buổi 4: Thời gian: Ngày 26/ 10/ 2012 Mục tiêu: Các thành viên hiểu và nắm được các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tuổi già, sinh hoạt nhóm sôi nổi, nhiệt tình . stt Hoạt động Nội dung Phương pháp Kết quả đạt được 1 Giao lưu văn nghệ Thân chủ Tôm hát bài: Tàu anh qua núi; Sản hát bài: Đừng ví em là biển. Đồng thời nhóm sinh viên cũng đóng bài: mùa hè xanh Hát Thành viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi, tạo nên bầu không khí vui vẻ, gần gũi. 2 Cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Hướng dẫn cho thân chủ biết các dấu hiệu để nhận biết các loại bệnh (cảm cúm, viêm khớp, tim mạch, cao huyết áp) đồng thời hướng dẫn thân chủ cách phòng tránh, chữa trị các loại bệnh trên. Thuyết trình Các thành viên chăm chú lắng nghe, nắm vững được các kiến thức được phổ biến. 3 Lượng giá cuối buổi - Yêu cầu nhóm đánh giá về nội dung của buổi sinh hoạt, cách thức cung cấp thông tin và những hạn chế của nhóm. - Đánh số từ 1 đến 10 hỏi ý kiến thân chủ nếu cho điểm để đánh giá quá trình làm việc, thân chủ cho bao nhiêu điểm? Trao đổi, trò chuyện Các thánh viên nhiệt tình tham gia. Thân chủ cho sinh viên 10 điểm trong thang điểm 10 Buổi 5: Thời gian: ngày 28/10/2012 Mục tiêu: Tổng kết được toàn bộ quá trình, thân chủ cho điểm nhóm sinh viên. STT Hoạt động Nội dung Phương pháp Kết quả đạt được 1 Giao lưu văn nghệ Nhóm sinh viên và thân chủ hát chung bài: Cùng hòa nhịp con tim, Thân chủ Sản và Tôm đóng góp tiết mục văn nghệ đơn ca Hát Tạo bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, gần gũi 2 Lượng giá, cho điểm - Yêu cầu nhóm đánh giá về nội dung của buổi sinh hoạt, cách thức cung cấp thông tin và những hạn chế của nhóm. - Đánh số từ 1 đến 10 hỏi ý kiến thân chủ nếu cho điểm để đánh giá quá trình làm việc, thân chủ cho bao nhiêu điểm? Trao đổi, lắng nghe Thân chủ hài lòng với cách thức làm việc cũng như trợ giúp của sinh viên. Thân chủ cho sinh viên 10 điểm trong thang điểm 10 3 Tặng quà Nhóm sinh viên mua tặng mỗi thân chủ một đôi dép làm kỷ niệm Trò chuyện Thân chủ vui vẻ, mong có dịp gặp lại nhóm sinh viên. 2.3. Đánh giá các điểm mạnh điểm yếu của nhóm Nhóm Điểm mạnh Điểm yếu Nhóm thân chủ Thích được giao tiếp, có tinh thần hợp tác và học hỏi cao Các thành viên trong nhóm có tinh thần đoàn kết, chia sẽ tâm tư tình cảm một cách cởi mở. Trong các buổi sinh hoạt nhóm các thành viên tham gia một cách tích cực, nhiệt tình. Các thành viên đã tự bộc lộ bản thân đặc biệt là năng khiếu hát
Tài liệu liên quan