Bàn về phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Tóm tắt Hiện nay còn có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ “kỹ năng nghề nghiệp”, dẫn tới những tiếp cận sai lệch trong hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Bài viết trình bày những nghiên cứu làm rõ nội hàm của một số thuật ngữ như kỹ năng, kỹ năng nghề, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hiện, từ đó làm rõ nội hàm của thuật ngữ phát triển kỹ năng nghề nghiệp | làm cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bàn về phát triển kỹ năng nghề nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan