Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

1. Đa dạng sinh học là toàn bộ sự phong phú của các cơ thể sống và các tổ hợp sinh thái mà chúng là thành viên, bao gồm sự đa dạng bên trong và giữa các loài, và sự đa dạng của các hệ sinh thái. 3 mức độ : - Đa dạng di truyền - Đa dạng về loài - Đa dạng hệ sinh thái

doc11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan