Bất bình đẳng xã hôi

Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.

ppt6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bất bình đẳng xã hôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÁI NIỆMBất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔIPHÂN TẦNG XÃ HỘIPhân tầng xã hôi là trạng thái phân chia và hình thành cấu trúc xã hội thành các tầng xã hội khác nhau trong những điều kiện thời gian và không gian nhất định. Các tầng lớp xã hội khác nhau về địa vị kinh tế, chính trị, uy tín xã hội cũng như một số khác biệt về trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, và phong cách sinh hoạt, cách ứng xử giao tiếp và thị hiếuBẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI- Bất bình đẳng xã hội là một hiện tượng xã hội phổ biến và có nguyên nhân xã hội nhất định.- Bất bình đẳng xã hội có nguồn gốc khi một số cá nhân có đặc quyền kiểm soát và khai thác một số cá nhân khác trong một số lĩnh vực chủ yếu của xã hội. - Ở những xã hội khác nhau đã và đang tồn tại những hệ thống bất bình đẳng khác nhau. -Bất bình đẳng xã hội là một vấn đề cơ bản của xã hội học, quyết định đối với sự phân tầng xã hội và tổ chức xã hội.Cơ sở tạo nên bất bình đẳng xã hội Thứ nhất: Do sự khác nhau về những cơ hội trong cuộc sống. Thứ hai: Do khác nhau về địa vị xã hội. Thứ ba: Do sự khác nhau về ảnh hưởng chính trị.CÁC PHÂN TẦNG TRONG XÃ HỘI Phân tầng xã hội hợp thức: Dựa trên sự khác biệt một cách tự nhiên về năng lực, về điều kiện, cơ may. Bản chất: Theo nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Tác dụng: Thúc đẩy xã hội đi lên, tạo ra chuẩn mực thống nhất, khách quan để đánh giá xã hội. CÁC PHÂN TẦNG TRONG XÃ HỘI Phân tầng xã hội không hợp thức:
Tài liệu liên quan