Bẩy bước viết các bài tập: Phát triển chủ đề

Nếu bạn không được giao một chủ đề, hãy xác định một chủ đề bạn thích. Tham khảo sách, bài giảng hay một sở thích có liên quan đến chủ đề bạn mong muốn tìm hiểu. Đưa ra chủ đề của bạn Khẳng định luận điểm, chủ đề, hoặc mục tiêu trong một hoặc tối đa là hai câu. Nếu chủ đề đã rõ rànghoặcbạn đã xác định được chủ đề của mình:  Ghi ra ý tưởng hay từ chính bạn cho là quan trọng

pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bẩy bước viết các bài tập: Phát triển chủ đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bẩy bước viết các bài tập: Phát triển chủ đề Nếu bạn không được giao một chủ đề, hãy xác định một chủ đề bạn thích. Tham khảo sách, bài giảng hay một sở thích có liên quan đến chủ đề bạn mong muốn tìm hiểu. Đưa ra chủ đề của bạn Khẳng định luận điểm, chủ đề, hoặc mục tiêu trong một hoặc tối đa là hai câu. Nếu chủ đề đã rõ ràng hoặc bạn đã xác định được chủ đề của mình:  Ghi ra ý tưởng hay từ chính bạn cho là quan trọng  Chỉ sử dụng các cụm từ ngắn hoặc từ đơn cho phần này  Lập sơ đồ sử dụng những từ và cụm từ này  Tham khảo hướng dẫn về lập Bản đồ ý chính  Cân nhắc xem bạn muốn xử lý những khái niệm này thế nào  Tham khảo danh sách thuật ngữ cho bài luận  Chọn một (hoặc hai) động từ phù hợp, định nghĩa từ đó và luôn để trước mặt  Bạn sẽ phát triển bài luận mang tính thuyết phục, giải thích hay trình bày luận điểm?  Giáo viên đã giao chủ đề gì?  Liệt kê những nguồn tài liệu bạn cần để:  tìm kiếm thông tin cho bài luận:  Bắt đầu: bách khoa toàn thư đề cập gì về chủ đề này?  Nhân viên thư viện có thể giúp tìm nguồn tài liệu để bạn nghiên cứu tổng quan và nghiên cứu chi tiết không?  Công cụ tìm kiến có đủ không? Hay không hữu ích?  Hãy suy nghĩ rộng hơn: bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia hay có một tổ chức nào để tham khảo thêm không?  Phân tích chủ đề  Có quá mơ hồ hoặc quá rộng, hoặc quá hẹp?  Có đủ thú vị? Có tranh cãi để khám phá, hoặc bạn nghĩ bạn có thể giúp người khác hiểu vấn đề? Trong khi nêu câu hỏi và lập luận, bạn sẽ cung cấp thông tin trên hai hay chỉ một quan điểm?  Tóm tắt chủ đề  và trình bày cho giáo viên nhận xét.  Hãy nhớ đem theo các bước khởi đầu trong trường hợp giáo viên muốn giúp bạn chỉnh sửa hoặc tái khẳng định lại chủ đề cho bạn  Viết ra ý kiến của bạn hoặc cách tiếp cận chủ đề  Ghi nhớ: viết một bài luận giống như học một kinh nghiệm và bạn có thể tìm thấy thông tin đó ngược lại với quan điểm của mình. Bạn sẽ cần phải giải quyết điều này.  Luôn chú ý hay nghĩ sáng tạo khi nghiên cứu:  Bạn có thể chỉ thấy một mặt của vấn đề và không được khách quan.  Vị trí của bạn có thể là phê phán hay gây ảnh hưởng quan điểm của bạn có thể được ảnh hưởng đến, hoặc tác động đến việc nghiên cứu của bạn.
Tài liệu liên quan