Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn: Vật lý – Chương trình chuẩn

I/ Phần câu hỏi: 1/ Lực và phản lực không cótính chất sau: A/ luôn xuất hiện từng cặp B/ luôn cùng loại C/ luôn cân bằng nhau D/ luôn cùng giá ngược chiều

pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn: Vật lý – Chương trình chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN : VẬT LÝ – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( Từ tiết 16 đến tiết 20) I/ Phần câu hỏi: 1/ Lực và phản lực không có tính chất sau: A/ luôn xuất hiện từng cặp B/ luôn cùng loại C/ luôn cân bằng nhau D/ luôn cùng giá ngược chiều 2/ Khối lượng của một vật : A/ luôn tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật B/ luôn tỉ lệ nghịch với gia tốc mà vật thu được C/ là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật D/ không phụ thuộc vào thể tích của vật 3/ Biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn là: A/ Fhd = G 2r M B/ Fhd = ma C/ Fhd = G r Mm D/ Fhd = G 2r Mm 4/ Chọn câu đúng: A/ Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động B/ Lực là nguyên nhân làm biến đổi vận tốc C/ Có lực tác dụng lên vật thì vật mới chuyển động D/ Lực không thể cùng hướng với gia tốc 5/ Tác dụng lực F không đổi lên một vật đang đứng yên.Kết luận nào sau đây là đúng? A/ Vật chuyển động thẳng biến đổi đều B/Vật chuyển động tròn đều C/ Vật chuyển động thẳng đều D/ Vật chuyển động nhanh dần đều rồi sau đó chuyển động thẳng đều 6/ Một quả cam khối lượng m ở tại nơi có gia tốc g .Khối lượng Trái đất là M.Kết luận nào sau đây là đúng? A/ Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng Mg B/Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng mg C/Trái đất hút quả cam một lực bằng Mg D/Trái đất hút quả cam 1 lực lớn hơn lực mà quả cam hút trái đất vì khối lượng trái đất lớn hơn 7/ Chọn câu đúng: Khi vật chuyển động tròn đều thì hợp lực tác dụng vào vật F : A/ cùng hướng với vectơ vận tốc v tại mỗi điểm B/ có độ lớn chỉ tỉ lệ thuận với khối lượng của vật C/ có phương vuông góc với vectơ vận tốc v tại mỗi điểm , có chiều hướng vào tâm quỹ đạo , có độ lớn không đổi D/ có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ dài của vật 8/ Vật có khối lượng m = 2kg bắt đầu chuyển động theo chiều dương từ gốc toạ độ tại thời điểm t = 2 s dưới tác dụng của lực F không đổi có độ lớn là 2,4 N .Phương trình chuyển động của vật : A/ x = 1,2 t2 (m) B/ x = 1,2 ( t- 2)2 (m) C/ x = 0,6 t2 +( t-2) (m) D/ x = 0,6 t2 -2,4t + 2,4 (m) 9/ Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực có độ lớn bằng nhau .Kết luận nào sau đây là đúng? A/ Có 2 lực cùng giá , ngược chiều nhau B/ Ba lực có giá cùng nằm trong 1 mặt phẳng , chúng lần lượt hợp với nhau những góc 1200 C/ Ba lực có giá cùng nằm trong 1 mặt phẳng , trong đó 2 lực có giá vuông góc nhau D/ A,B,C đều sai 10/ Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng: A/ 1000N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng B/ 500N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng C/ 1000N , ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng D/ 200N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng II/ Phần đáp án: 1/ C 2/ C 3/D 4/ B 5/ A 6/ B 7/ C 8/ D ở thời điểm t= 2 s vật có xo = 0, vo = 0 , m Fa  không đổi nên vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với a = 22,12 4,2 s m  .Do đó phương trình chuyển động của vật là: x = 0,6 ( t- 2)2 = 0,6 ( t2 –4t +4) = 0,6 t2 –2,4t +2,4 (m) 9/ C Hợp lực tác dụng vào chất điểm 312321 FFFFFF  = 0 nên 312 FF  312 , FF cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều nên 312 , FF cùng nằm trong mặt phẳng chứa 21 , FF Gọi  là góc tạo bỡi 21 , FF thì 11123 2 cos2 FFFF   Cos 2 1 2   nên  = 120o . Tương tự 31 , FF hợp với nhau 1 góc 120 o 10/A Lực do tường tác dụng vào bóng F= ma = 0,2 .(-2000)= - 400 N Lực do bóng tác dụng vào tường F’= -F = 400N Vậy lực do bóng tác dụng vào tường cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng , có độ lớn 400 N
Tài liệu liên quan