Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn: Vật lý (Lớp10)

Câu1: Khi con lắc đơn về đến vị trí cân bằng A. Động năng đạt giá trị cực đại. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Cơ năng bằng không. D. Thế năng bằng động năng. Câu2: Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất A. Cơ năng bằng không. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Động năng đạt giá trị cực đại. D. Thế năng bằng động năng.

pdf4 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn: Vật lý (Lớp10), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG: THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN : VẬT LÝ –LỚP 10 _CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO I/ PHẦN CÂU HỎI: Câu 1: Khi con lắc đơn về đến vị trí cân bằng A. Động năng đạt giá trị cực đại. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Cơ năng bằng không. D. Thế năng bằng động năng. Câu 2: Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất A. Cơ năng bằng không. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Động năng đạt giá trị cực đại. D. Thế năng bằng động năng. Câu 3: Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi A. Động năng của vật không đổi. B. Thế năng của vật không đổi. C. Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi. D. Tổng đôïng năng và thế năng của vật luôn thay đổi. Câu 4: Tìm câu SAI Khi vật chỉ chịu tác dụng của lưc thế A. Cơ năng có giá trị không đổi. B. Độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng. C. Độ giảm độâng năng bằng độ tăng thế năng. D. Cơ năng của vật biến thiên. Câu 5: Một vật được bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ngamg góc ,vận tốc đầu Vo . Đại lương không đổi khi viên đạn đang bay là: A. Thế năng. B. Động năng. C. Đông lượng. D. Gia tốc. Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát A. Cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng. B. Độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát. C. Độ giảm thế năng bằng công của trọng lực. D. Có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo toàn. Câu 7: Khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì: A. Động lượng và động năng của vật không đổi. B. Động lượng không đổi,Động năng giảm 2 lần. C. Động lượng tăng 2 lần, Động năng giảm 2 lần. D. Động lượng tăng 2 lần, Động năng không đổỉ. Câu 8: Một vật khối lượng M đang bay với vận tốc V đến va chạm vào tường theo phương lập với tường góc 600. Va chạm tuyệt đối đàn hồi. Động lượng của vật sẽ: A. Không thay đổi. B. Biến thiên MV. C. Biến thiên 2MV. D. Biến thiên 3 MV. Câu 9: Một vật đươc ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 8 m/s. Vận tốc của vật khi có Động năng bằng Thế năng là: A. 4 2 ( m/s) . B. 4 ( m/s ). C. 4/ 2 ( m/s). D. 2 ( m/s) . Câu 10: Một vật đươc thả rơi tự do từ độ cao 3,6m. Độ cao vật khi Động năng băng hai lần Thế năng là: A. 1,8 m . B. 1,2 m . C. 2,4 m . D. 0,9 m . II/ ĐÁP ÁN 1: A ; 2: B ; 3: C ; 4: D ; 5: D ; 6 : C ; 7 : B ; 8 : D ; 9 : A ; 10 : B
Tài liệu liên quan