Các giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của Sun

Tính liên tục trong kinh doanh “Các quá trình quản lý trong đó chỉ ra những tác động tiềm ẩn đe doạ một tổ chức đồng thời cung cấp một bộ khung nhằm tạo ra độ ổn định với khả năng phản ứng hiệu quả để bảo vệ mối quan tâm của các cổ đông, bảo vệ danh dự của công ty và các hoạt động tạo dựng giá trị” Business Continuity Institute “Khả năng của một tổ chức trong việc đảmbảo tính liên tục của dịch vụ và khả năng hỗ trợ khách hàng của tổ chức ấy cũng như duy trì sự tồn tại trước, trong và sau thảm hoạ” Disaster Recovery Journal

pdf31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của Sun, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của Sun Luke Koh Giám đốc phát triển kinh doanh lĩnh vực Quản lý và Lưu trữ dữ liệu Công ty Sun Microsystems khu vực Nam Á 2Tính liên tục trong kinh doanh “... Các quá trình quản lý trong đó chỉ ra những tác động tiềm ẩn đe doạ một tổ chức đồng thời cung cấp một bộ khung nhằm tạo ra độ ổn định với khả năng phản ứng hiệu quả để bảo vệ mối quan tâm của các cổ đông, bảo vệ danh dự của công ty và các hoạt động tạo dựng giá trị” Business Continuity Institute “Khả năng của một tổ chức trong việc đảm bảo tính liên tục của dịch vụ và khả năng hỗ trợ khách hàng của tổ chức ấy cũng như duy trì sự tồn tại trước, trong và sau thảm hoạ” Disaster Recovery Journal 3Giờ đây nó không chỉ đơn thuần là thảm hoạ ... Tuân thủ các quy định: Các doanh nghiệp trước đây chưa bao giờ bị điều chỉnh thì nay đang phải đánh giá trạng thái tính liên tục trong kinh doanh của họ An ninh mạng: Ảnh hưởng của tấn công từ chối dịch vụ và sự gia tăng số lượng tấn công trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Lợi thế cạnh tranh: Một dịch vụ tin cậy hơn và có thể tiên đoán trước được sẽ góp phần cải thiện sự duy trì và tăng trưởng trong kinh doanh Bảo hiểm: Giảm sút trách nhiệm pháp lý và phí bảo hiểm Tăng độ phụ thuộc vào công nghệ thông tin: Nhu cầu về độ khả dụng bị điều chỉnh bởi khả năng cung cấp dịch vụ theo thời gian thực Ưu tiên số 1 đối với các Giám đốc công nghệ thông tin Nguồn: IDC 4Ảnh hưởng về mặt tài chính $119 $340,432 Truyền thông $142 $636,000 Y tế $142 $643,000 Dịch vụ công cộng $107 $668,000 Vận tải $194 $704,000 Hoá chất $167 $1,082,000 Dược $244 $1,107,000 Bán lẻ $370 $1,202,000 Bảo hiểm $184 $1,344,000 Công nghệ thông tin $1,079 $1,495,000 Tài chính $134 $1,610,000 Chế tạo máy $187 $2,066,000 Viễn thông $589 $2,817,000 Năng lượng Ngành Công nghiệp Thất thu trong một giờ Thất thu trên mỗi giờ làm việc của nhân viên 5“Đến năm 2007, 40% số công ty trong Global 2000 sẽ sử dụng hai trung tâm dữ liệu nhằm bảo đảm yêu cầu về độ khả dụng cao,” Meta Group “Gần 1/5 số công ty hàng năm gặp phải sự cố gián đoạn kinh doanh nghiêm trọng ” MI5 “Thật không may là có một xu hướng phổ biến trong rất nhiều công ty là cần phải chuẩn bị tốt để đối phó với sự kiện vừa xảy ra gần nhất chứ không phải là sự kiện sắp xảy ra. "Giả bộ không biết" là một chiến lược thường được áp dụng và khuynh hướng tự nhiên là không phản ứng gì cả cho đến khi quá muộn và thảm họa trở nên không thể tránh khỏi." World Economic Forum “Người ta thường hỏi tôi nếu tôi có thể đưa ra duy nhất một lời khuyên hữu ích cho các công ty. Câu trả lời của tôi hết sức đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả, đó là: "Một kế hoạch đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh thường xuyên được xem xét và kiểm tra.” Eliza Manningham-Buller, Tổng giám đốc công ty MI5 “Chỉ có 35% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kế hoạch khắc phục thảm hoạ hợp lý và ít hơn 10% trong số các doanh nghiệp này có các chức năng quản lý khủng hoảng, đối phó với sự cố bất ngờ và các kế hoạch khôi phục kinh doanh.” Gartner 6Năng lực của dịch vụ đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của công ty Sun● Chuyên môn sâu về Trung tâm dữ liệu ● Các phát minh về đảm bảo độ khả dụng cao ● Các mối quan hệ đối tác ● Sức mạnh và tính đa dạng về sản phẩm và dịch vụ ● Dịch vụ quản lý dữ liệu toàn cầu ● Tính liên tục trong kinh doanh, như là tính năng an ninh nằm ngay trong DNA của công ty Sun 7Dịch vụ đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của Sun ● Con người ● Quá trình ● Công nghệ Tính liên tục của dữ liệu Độ ổn định hoạt động Tính liên tục trong kinh doanh Khắc phục thảm hoạ 8Hội thảo về tính liên tục trong kinh doanh ●Các quá trình quan trọng ●Tính phụ thuộc ●Lập kế hoạch đối phó với tình huống ngẫu nhiên ●Tác động của việc mất mát tài nguyên ●Tiêu chí về thời gian hồi phục (RTO) ●Tiêu chí về thời điểm khôi phục (RPO) ●Trạng thái của BC/ Kiểm tra trạng thái ●Báo cáo và lập kế hoạch các bước tiếp theo Business Continuity Hội thảo về BC (BIA) Tính liên tục của dữ liệu Khắc phục thảm hoạ Độ ổn định của hoạt động 9Vì sao phải đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kinh doanh (BIA)? Cân đối giữa chi phí bỏ ra để khắc phục thảm hoạ với mức độ rủi ro có thể gặp phải Thời gian tính đến khi khôi phục Chi phí khắc phục Tổn thất doanh thu Chi phí điều khiển lớn nhất Thời gian gián đoạn chấp nhận được C h i p h í 10 Tính ổn định trong hoạt động “Mặc dù có thể các công ty đã đầu tư rất lớn vào các phương tiện khắc phục thảm hoạ - bao gồm cả những phần cứng, phần mềm có độ tin cậy cao và các phương tiện truyền thông được định cấu hình nhằm đảm bảo độ khả dụng cao cùng với các địa điểm dự phòng nóng – nhưng sự đầu tư đó cũng chẳng ích gì khi mà chỉ cần những thay đổi về phần mềm ứng dụng cũng có thể vô tình làm gián đoạn hoạt động ... Thực tế cho thấy nhiều sự cố hệ thống bị gây bởi những lý do đơn giản như thế hơn là bởi những thảm hoạ thực sự.” Nguồn: Gartner 11 Quá trình khôi phục kinh doanh RTO RPO Chuẩn bị --- Các bước được thực hiện trước khi xảy ra thảm hoạ để ● Chuẩn bị các kế hoạch phản ứng trước thảm hoạ, khôi phục và tái hồi phục từ thảm hoạ ● Thực hiện các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản thông quan giảm mức độ nhạy cảm với rủi ro ● Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hiện tượng tự nhiên hoặc do con người tạo ra không cho chúng gây ra thảm hoạ Phản ứng --- Các hành động được thực hiện khi xảy ra thảm hoạ để cứu người, giảm mức độ chịu đựng và giảm tổn thất về kinh tế Khôi phục --- Khôi phục lại các dịch vụ cơ bản và sửa chữa sớm các hư hỏng về mặt vật lý, xã hội và kinh tế Tái hồi phục --- Việc sửa chữa các hư hỏng về mặt vật lý, xã hội và kinh tế đưa đến kết quả là đưa cơ sở hạ tầng đã bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ trở lại trạng thái bằng hoặc tốt hơn so với trước khi xảy ra thảm hoạ Chuẩn bị Phản ứng Khôi phục đến RPO và tái hồi phục Khôi phục và trở lại hoạt động bình thường 12 Độ ổn định hoạt động của Sun ●OCA(Operations Capabilities Assessment) ●SODC ●Các dịch vụ được quản lý và chủ động ●Độ khả dụng cao, ghép nhóm, vv... Độ ổn định hoạt động Tính liên tục của dữ liệu Khắc phục thảm hoạ Tính liên tục trong kinh doanh 13 Độ ổn định hoạt động ●Mô hình về khả năng quản lý độ ổn định hoạt động (OMCM) ● Dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp; ITIL, Cobit, Gartner ● Tiêu chuẩn đánh giá dựa trên năng lực ● Khung quản lý SunTone Năng lực hoạt động Lộ trình Điều khiển khủng hoảng Quản lý kinh doanh Quản lý dịch vụ Quản lý hoạt động Quản lý thành phần Hiện tại Mục tiêu 14 Độ ổn định hoạt động từ Sun ● Đánh giá năng lực hoạt động ● Các trung tâm dữ liệu được tối ưu hoá dịch vụ ● Mô hình năng lực quản lý hoạt động ● Dịch vụ an ninh được quản lý để bảo vệ biên mạng và độ khả dụng ● Quản lý hoạt động tạm thời ● Lưu trữ được quản lý và lưu trữ công cộng và các dịch vụ máy tính ● Các dịch vụ chủ động 15 Khắc phục thảm hoạ “Các hoạt động và các chương trình được thiết kế để đưa thực thể trở về điều kiện chấp nhận được. Khả năng phản ứng trước một sự cố gián đoạn dịch vụ thông qua thực hiện một kế hoạch nhằm khôi phục các chức năng quan trọng của một tổ chức.” Nguồn: Disaster Recovery Journal 16 Khắc phục thảm hoạ từ Sun Sản phẩm và đối tác ● Tự làm – Địa điểm DR, Sao chép, B&R, lưu kho, lưu trữ .... ● Thuê khoán – Quan hệ đối tác địa phương và toàn cầu Tính liên tục của dữ liệu Tính liên tục trong kinh doanh Khắc phục thảm hoạ Độ ổn định hoạt động 17 Dịch vụ khắc phục thảm hoạ của SUNCác Dịch vụ khắc phục thảm họa của Sun, được cung cấp qua SunGard 18 Tính liên tục của dữ liệu “Các quá trình và cơ sở hạ tầng được thiết kế để tối thiểu hoá ảnh hưởng của các biến cố biết trước cũng như không biết trước đến năng lực của một doanh nghiệp trong việc truy nhập và sử dụng dữ liệu của nó - Thông qua một khuynh hướng mang tính nhất quán, có hiệu quả về mặt đầu tư và phù hợp với ý nghĩa và tầm quan trọng của dữ liệu đối với doanh nghiệp đó.” 19 Tính liên tục của dữ liệu từ Sun Dịch vụ, Sản phẩm và Đối tác ● Đánh giá DC, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch ... ● Ghép nhóm, RAID, Sao chép ... ●Công nghệ, các công ty viễn thông và đối tác dịch vụ Tính liên tục của dữ liệu Tính liên tục trong kinh doanh Khắc phục thảm hoạ Độ ổn định hoạt động 20 2004 2005 2006 2007 IDC 2003 Tăng trưởng dữ liệu (Triệu TeraBytes) 4.5 0 1.5 3.0 N h i ề u d ữ l i ệ u h ơ n + T h ờ i g i a n c ố đ ị n h = N h u c ầ u v ề h i ệ u s u ấ t c a o h ơ nToàn cầu CAGR 52% Nhiều dữ liệu hơn nhưng không phải là có nhiều thời gian hơn 21 Giải pháp đảm bảo tính liên tục của dữ liệu T h ờ i g i a n h ồ i p h ụ c Khôi phục dữ liệu Độ khả dụng của dữ liệu Độ khả dụng của dữ liệu và ứng dụng Lưu trữ băng từ Lưu kho Sao chép không đồng bộ Sao chép đồng bộ Ghép nhóm 22 Các giải pháp đảm bảo tính liên tục của dữ liệu ● Các giải pháp lưu trữ ● Các giải pháp sao chép dữ liệu – Sao chép dữ liệu lôgic (dựa trên ứng dụng) Băng thông hẹp/Mức duy tu lớn – Sao chép dựa trên phần mềm máy chủ Băng thông trung bình/Mức duy tu trung bình – Sao chép dữ liệu lưu trữ Băng thông lớn / Mức duy tu trung bình ● Ghép nhóm ứng dụng Offsite Tape Backup Electronic Vaulting Remote Replication Active – Passive Datacenter Active – Active DatacenterR e c o v e r y T i m e Offsite Tape Backup Electronic Vaulting Remote Replication Active – Passive Datacenter Active – Active DatacenterR e c o v e r y T i m e Offsite Tape Backup Electronic Vaulting Remote Replication Active – Passive Datacenter Active – Active DatacenterR e c o v e r y T i m e 23 Các khuynh hướng đảm bảo tính liên tục của dữ liệu đã được khẳng định Lưu trữ cục bộ Vaulting Production DB Standby DB Sao chép dữ liệu Site A Site C Site B Metro Ring (DWDM) Site B Site C Site DHighest level of availability Active-active clusters 400km SONET, SDH on the way Ứng dụng từ xa Site A Site C Site B Metro Ring (DWDM) Site B Site C Site DHighest level of availability Active-active clusters 400km SONET, SDH on the way Ghép nhóm từ xa Lưu trữ băng từ Lưu kho Sao chép không đồng bộ Sao chép đồng bộ Ghép nhóm T h ờ i g i a n h ồ i p h ụ c 24 Các công ty sử dụng dịch vụ đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của Sun Kế hoạch, dịch vụ và giải pháp toàn diện giúp đảm bảo tính liên tục của hoạt động Tính liên tục của dữ liệu Tính liên tục trong kinh doanh Khắc phục thảm hoạ Độ ổn định hoạt động 25 Dung hoà bão tố ● Là vùng địa lý rất nhạy cảm với bão tố và kề cận với đường ảnh hưởng động đất ● Suy giảm hơn 40% thời gian chu kỳ tính cước ● Nâng cao năng suất lao động của nhân viên tới 60% ● Duy trì độ khả dụng hệ thống ở mức 99.999% ● Tuân thủ phương pháp kiến trúc SunTone Đảm bảo tính ổn định trên quần đảo Caribê cho công ty Guadeloupe & Martinique Cung cấp dịch vụ thông tin di động cho hơn một nửa dân cư trong vùng “ Giải pháp giám sát từ xa của Sun gia tăng giá trị một cách đáng kể bởi vì nó giải phóng nhân viên của chúng tôi khỏi các tác vụ quản lý hàng ngày, cho phép họ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động phát sinh lợi nhuận trong khi vẫn tự tin rằng hệ thống của họ vẫn hoạt động tin cậy và có hiệu quả cao.” - Patrick Raimond, CIO, Orange Caraibe 26 Đảm bảo khả năng xuất bản liên tục ● Giám sát theo thời gian thựcdữ liệu và ứng dụng ● Ghép nhóm mạng đô thị ● Tận dụng khả năng của công nghệ truyền dẫn quang ● Tạo dựng một tầm cao mới về độ tin cậy và mức độ hợp lý của giá thành Liên kết các trung tâm dữ liệu - Xây dựng độ ổn định theo vùng địa lý Có một lịch sử 120 năm phát hành liên tục Trung tâm dữ liệu chính Trung tâm dữ liệu "Ảnh" “ Với dự án này, tờ Chicago Tribute có khả năng đáp ứng những nhu cầu thay đổi của thị trường và đang dẫn đầu ngành công nghiệp truyền thông nhờ sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến” - Darko Dejanovic, VP & CTO, Chicago Tribune Company 27 Các dịch vụ đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh ● Phân tích ảnh hưởng đến kinh doanh – Hội thảo về đảm bảo tín liên tục trong kinh doanh – Phân tích và đánh giá rủi ro ● Lập kế hoạch và thiết kế BC – Chiến lược và thiết kế – OR, DR & DC ● Triển khai BC – Sao lưu và khôi phục – Dịch vụ sao chép dữ liệu – Mô hình, Triển khai và Kiểm tra ● Tổng kết và kiểm soát BC – Tổng kết và kiểm tra các kế hoạchBC/DR Phân tích ảnh hưởng kinh doanh và đánh giá rủi ro Phát triển chiến lược đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh Lập kế hoạch khắc phục thảm hoạ Kiểm tra và triển khai tính liên tục trong kinh doanh Tổng kết và kiểm soát khả năng đảm bảo BC Tính liên tục trong kinh doanh Điều chỉnh K i K i ếế nn trtr úú cc Triển khai Q u Q u ả ả n n l ý l ý 28 Các giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh của Sun Ứng dụng phát minh trong nhu cầu kinh doanh Các mối quanhệ đối tác hàng đầu: Tư vấn về tính liên tục trong kinh doanh Ổn định hoạt động Khắc phục thảm họa Tính liên tục của dữ liệu - Kiến trúc Trung tâm dữ liệu ổn định - Hoạt động ổn định - Các dịch vụ được quản lý - Thay thế và sửa chữa tài sản - Khôi phục địa điểm làm việc - Kiểm tra chính sách hàng năm - Lưu kho dữ liệu - Lưu trữ và khôi phục - Ghép nhóm 29 Chuyên môn sâu về Trung tâm dữ liệu Phát minh về độ khả dụng cao Tính liên tục trong kinh doanh nằm ngay trong DNA của SUN Sức mạnh và sự phong phú về sản phẩm và dịch vụ An ninhCác mối quan hệ đối tác Đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh với Sun Trung tâm dữ liệu được tối ưu hoá theo dịch vụ Khuynh hướng BIA hàng đầu Offsite Tape Backup Electronic Vaulting Remote Replication Active – Passive Datacenter Active – Active DatacenterR e c o v e r y T i m e 30 Website về tính liên tục trong kinh doanh của Sun: Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại ... Các giải pháp bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh của SunLuke.Koh@Sun.Com
Tài liệu liên quan