Các hình thái tư bản và các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dư

) Chi phí sản xuất tbcn, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận + Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa *đối với xã hội :

ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 3061 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các hình thái tư bản và các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường cđ tài nguyên và môi trường HCM Nhóm 4Các hình thái tư bản và các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dư1) Chi phí sản xuất tbcn, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận + Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa *đối với xã hội : lao động sản xuất hàng hóa = lao động quá khứ+ Lao động hiện tạiGiá trị hàng hóa(w)= TB bất biến+ TB khả biến ( v+m)->chi phí sản xuất trong xã hội là chi phí về lượng lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa* Đối với nhà tư bảnChi phí sản xuất = chi phí mua tư liệu sản xuất+ chi phí mua sức lao động K= c+ v- chi phí SX TBCN chính là lượng tư bản ứng ra để mua tư liệu sản xuất (c) và mua sức lao động ( v) Sự khác nhau giữa cp thực tế và cp tbcn Về lượng:k c+v+m=c+v+p m=pKhi giá cả m>pKhi giá cả > giá trị => m<pNhư vậy : lợi nhuận là hình thái chuyển hóa của giá trị thặng dư , được quan niệm như con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước Tỷ suất và lợi nhuận + là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước . Ký hiệu là P’Công thức : m p P’= 100%= 100% c + v kLợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất Cạnh tranhCạnh tranh là sự ganh đua giữa những người sản xuất và lưu thông hàng hóa bằng những biện pháp và thủ đoạn khác nhau giằm giật cho mình nhửng điều kiện sản xuất kinh doanh có lợi nhất Động lực của cạnh tranh là lợi nhuận tối đaTrong điều kiện sản xuất tư bản tự do cạnh tranh,Mác phận chia thành 2 loại cạnh tranh +cạnh tranh nội bộ ngành + cạnh tranh giữa các ngànhCạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn ,tức là nơi có tỷ suất lợi nhuận cao hơnBiện pháp:tự do di chuyển tư bản từ ngành co p’ thấp sang ngành có p’ cao hơnKết quả: +ngành p’ cao thu hút nhiều tư bản nên quy mô tăng ,dẫn cung lớn hon cầu ,làm cho giá cả giảm hơn giá trị cũa hàng hóa , từ đó làm cho p giảm + ngành có p’ thấp ít thu hút tư bản nên quy mô giảm , dẫn đến cung nhỏ hơn cầu ,làm cho giá cả tăng lớn hơn giá tri của hàng hóa ,từ đó làm cho p’ tăng Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ xuất lợi nhuận Tỷ xuất giá trị thặng dư ( m’)Cấu tạo hữu cơ của tư bản ( c+ v) Tốc độ chu chuyển của tư bảnTiết kiệm tư bản bất biến m P’= 100% c + vKhi m và v không đổi ,nếu c càng nhỏ thì p’ càng lớnCạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường Cạnh tranh trong nội bộ ngành : cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành , sản xuất cùng một loại hàng hóa nhằm mục đích giành ưu thế trong mục đích và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch .Biện pháp: cải tiến kỹ thuật sản xuất ,nâng cao nâng xuất lao động cá biệt để hạ thấp giá trị xã hội của hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch.Kết quả: giá trị cá biệt của hàng hóa trở thành giá trị xã hội của hàng hóa ( giá trị thị trường)Lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình sản xuất mà tư bản công nghiệp nhượng lại cho tư bản thương nghiệp để tư bản thương nghiệp bán hàng hóa cho mìnhSự chuyển hóa giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất + khi hình thành lợi nhuận bình quân , giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất GCSX= K+ P+ giá cả sản xuất là cơ sở hình thành giá cả thị trường , giá cả thị trường vận động lên xuống xung quanh giá cả sản xuất Tư bản cho vay và lợi tức cho vay+ tư bản cho vay Là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi ,mà người chủ cũa nó cho nhà tư bản khác sử dụng trong thời gian nhất định để nhận được số tiền lời nào đó+ lợi tức cho vay Là một phần của lợi nhuận bình quân mà tư bản đi vay trả cho tư bản cho vay về quyền sở hữu tư bản để được quyền sử dụng tư bản trong một khoảng thời gian nhất dịnh , ký hiêu là ZQuan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa . Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng *Quan hệ tính dụng tư bản chủ nghĩa tín dụng thương nghiệp Tính dụng ngân hàngNgân hàng va lợi nhuận ngân hàngPhân biệt tư bản ngân hàng với tư bản cho vayQHSX TBCN trong nông nghiệp va địa tô TBCNSự hình thành QHSX TBCN trong nong nghiệpBản chất của địa tô TBCNCác hình thức địa tô TBCN+Địa tô chênh lệch - địa tô chênh lệch I - địa tô chênh lệch II+ Địa tô tuyêt đối Giá cả ruộng đấtThe end