Các phép biến hình của vật thể

Do trong không gian 3 chiều nên có thêm một dịch chuyển tz theo trục z nên ta thể hiện bằng hệ 4 phương trình : xT= x + tx yT= y + ty zT= z + tz 1 = 1

pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1723 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phép biến hình của vật thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thành viên nhóm 1. Lê Anh Tuấn G0802441 2. Võ Kế Lân G0801070 3. Đinh Hiệp Hòa G0800738 4. Nguyễn Anh Khoa G0800975 5. Tống Kiều Linh G06…….. Nội dung Dời hình (3Dmove) Phép quay chung quanh một trục (Rotate3D;3Drotate) Phép đối xứng qua một mặt phẳng (Mirror3D) Sao chép dãy đối tượng trong không gian (3Darray) Sắp xếp các đối tượng trong không gian(3DAlign) Tạo khối và chèn khối các đối tượng 3D (Block;Insert) Lê Anh Tuấn Võ Kế L â n Đinh Hiệp Hòa Nguyễn Anh Khoa Tống Kiều Linh I.Phép dời hình (3Dmove) Do trong không gian 3 chiều nên có thêm một dịch chuyển tz theo trục z nên ta thể hiện bằng hệ 4 phương trình : xT = x + tx yT = y + ty zT = z + tz 1 = 1 Menu bar Toolbar Tên lệnh Modify|3D Operation>3DMove Modelling 3Dmove II.Phép quay chung quanh một trục  Quay quanh trục X : Ta có hê ̣ phương tri ̀nh : yT = ycosP - zsinP zT = ysinP + zcosP xT = x 1 = 1 Hay viết dưới dạng ma trận : II.Phép quay chung quanh một trục  Quay quanh trục Y : Ta có hê ̣ phương tri ̀nh : zT = zcosB - xsinB xT = zsinB+ xcosB yT = y 1 = 1 Hay viết dưới dạng ma trận : II.Phép quay chung quanh một trục  Quay quanh trục Z : Ta có hê ̣ phương tri ̀nh : xT = xcosH - ysinH yT = xsinH + ycosH zT = z 1 = 1 Hay viết dưới dạng ma trận : -Phép đối xứng có tác dụng tạo ra ở phía bên kia chuẩn đối xứng một hình ảnh “lộn trái” của đối tượng,giống như khi ta soi gương ta thấy sau gương hình ảnh lộn trái của mình(chuẩn đối xứng ở đây là tấm gương). -Phép đối xứng ở đây là đối xứng qua một mặt phẳng. -Trong CAD lệnh Mirror3d thực hiện chức năng này. III.PHÉP ĐỐI XỨNG (tt):  Ma trận đối xứng qua mặt phẳng xOz,yOz,xOy.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 M a b T c             III.PHÉP ĐỐI XỨNG (tt):  Ma trận đối xứng qua mặt phẳng xOz:   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 MxOz T            III.PHÉP ĐỐI XỨNG:  Ma trận đối xứng qua mặt phẳng yOz:   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 MyOz T             III.PHÉP ĐỐI XỨNG (tt):  Ma trận đối xứng qua mặt phẳng xOy:   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 MyOz T             III.PHÉP ĐỐI XỨNG (tt):  Hình đối xứng minh họa: IV. Sao chép dãy đối tượng (3Darray) a) Rectangular 3Darray Sao chép các đối tượng được chọn thành dãy với số hàng (rows) ;số cột (columns) ;số lớp (levels) nhất định Menu bar Toolbar Tên lệnh Modify|3D Operation>3D Array 3Darray b) Polar 3Darray Các đối tượng được sao chép theo một đường tròn (circle) hay cung tròn (arc) . Các đối tượng được sao chép có thể lấy cùng phương với đối tượng gốc hay sẽ được quay khi tạo dãy IV. Sao chép dãy đối tượng (3Darray) V. Sắp xếp các đối tượng . 1) Align Sắp xếp các đối tượng trong không gian 3 chiều (dời và quay các đối tượng). Menu bar Toolbar Tên lệnh Modify|3D Operation> Align Align Align: V. Sắp xếp các đối tượng . 2) 3DAlign Sắp xếp các đối tượng trong 3D Khác với lệnh Align,trong lệnh, 3DAlign cho phép chọn lần lượt 1,2 hoặc 3 điểm nguồn (source object) .Sau đó bạn chỉ định 1,2 hoặc 3 điểm đến (destination). Menu bar Toolbar Tên lệnh Modify|3D Operation> 3DAlign 3DAlign
Tài liệu liên quan