Các thế hệ trong một gia đình

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Các thế hệ trong một gia đình. - Phân biệt được gia đình có 2 thế hệ và gia đình có 2 thế hệ. - Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK t 38, 39. - HS mang ảnh chụp của gia đình đến lớp hoặc chuẩn bị giấy và bút vẽ

pdf4 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2567 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các thế hệ trong một gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH. I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Các thế hệ trong một gia đình. - Phân biệt được gia đình có 2 thế hệ và gia đình có 2 thế hệ. - Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK t 38, 39. - HS mang ảnh chụp của gia đình đến lớp hoặc chuẩn bị giấy và bút vẽ. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS A.Bài cũ B.Bài mới -GT về chương trình xã hội (3 phút) HĐ 1: Thảo luận -Gv giới thiệu về chương trình xã hội. -GT bài. -Ghi đề bài. -Mục tiêu: Kể được người nhiều tuổi và ít tuổi nhất trong gia đình mình. -Hs lắng nghe. theo cặp ( 7 -10 phút) HĐ 2: Quan sát tranh theo nhóm (15-17 phút) -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn. -Hs làm việc theo cặp, một em hỏi, một em trả lời. +Trong gia đình bạn, ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất? -Bước 2: -Gọi một số hs lên kể trước lớp. -Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. -Mục tiêu: Phân biệt được gia đình 2 thế hệ và gia đình 3 thế hệ. -Tiến hành: -Bước1: Làm việc theo nhóm: +Gia đình bạn Minh, gia đình bạn Lan có mấy thế hệ cùng chung sống, đó là những thế hệ nào? +Thế hệ thứ nhất trong gia đình bạn Lan là ai? -Thảo luận theo cặp -Một số hs kể trước lớp. -Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát các hình t 38, 39 SGK, hỏi và trả lời theo gợi ý. +Bố mẹ bạn Minh là thế hệ thứ mấy trong gia đình Minh? +Bố mẹ Lan là thế hệ thứ mấy trong gia đình của Minh? +Lan và em của Lan là thế hệ thứ mầy trong gia đình của Lan? +Đối với những gia đình chưa có con, chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống thì được gọi là gia đình mấy thế hệ? -Bước2: Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. -Gv nhận xét và kết luận. -Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống. Có những gia đình 3 thế hệ (gia đình bạn Minh ), có những gia đình 2 thế hệ ( gia đình bạn Lan) , cũng có gia đình chỉ có một thế hệ -Mục tiêu: Biết giới thiệu với các bạn -1 số nhóm lên trình bày. -Nhóm khác bổ sung. -Hs lắng nghe. HĐ 3: Giới thiệu về gia đình mình (8 -10phút) Nhận xét - dặn dò(2p) trong lớpvề các thế hệ trong gia đình của mình. -Tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm: -Gv hướng dẫn. -Tuỳ từng hs, em nào có ảnh gia đình đem đến lớp thì giới thiệu với các bạn trong nhóm, hs nào không có ảnh thì vẽ mô tả vầ các thành viên trong gia đình của mình, sau đó giới thiệu với các bạn trong nhóm. -Bước2: Làm việc cả lớp: -Yêu cầu một số hs lên giới thiệu về gia đình mình trước lớp. -Nhận xét. -Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống. -Gv gọi 2 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sáng ”, nhận xét tiết học. -Dặn: Chuẩn bị bài sau: Họ nội, họ ngoại -Sinh hoạt theo nhóm. -Hs đem ảnh hoặc vẽ tranh của gia đình để giới thiệu với các bạn. -1 số hs lên giới thiệu. -Nhóm bạn nhận xét. -Đọc.