Cách phát âm tiếng Anh tổng hợp

Những từ có trọng âm vào chính nó: - Bắt đầu bằng "a", phát âm thành /ae/ - Bắt đầu bằng "con" phát âm thành /kon/ - Bắt đầu "e", phát âm /e/ - Bắt đầu ex, phát âm /eks/ - Bắt đầu pre, phát âm /pre/

pdf26 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2124 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cách phát âm tiếng Anh tổng hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan