Câu hỏi bài tập chương 3: Tài chính doanh nghiệp

Năm 1: EPS = 15$ và D = 10$ Ta có cổ tức của công ty Z-prime trong các năm như sau: Năm 1 : 10$ Năm 2 : 10.5$ Năm 3 : 11.025$ Năm 4 : 11.576$ Năm thứ 5 cty Z sẽ dùng tất cả thu nhập để chi trả cổ tức, do đó Cổ tức năm 5 là : = 11.576 x 1.05 x 15/10 = 18.23$ Giá cổ phần vào năm 4 = = 227.875$ Vậy giá cổ phần của cty Z-prime là: P = + + + + = 203.02$

doc11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3120 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi bài tập chương 3: Tài chính doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan