Câu hỏi thi cuối học phần công nghệ kim loại

CÂU HỎI THI CUỐI HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ KIM LOẠI Phần GCBD 1. Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp GCBD. 2. Mục đích và chế độ nung nóng kim loại trước khi GCBD. 3. Trình bày đặc điểm, công dụng và sơ đồ nguyên lý của lò điện trở (có hình vẽ). 4. Các phương pháp làm nguội sau khi GCBD. 5. Thực chất của quá trình cán kim loại (hình vẽ minh họa). 6. Giới thiệu về sản phẩm cán kim loại. 7. Sơ đồ máy cán kim loại (hình vẽ minh họa). 8. Thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp kéo kim loại. 9. Trình bày về hệ số kéo dài, phương pháp tính số lần kéo và lực kéo sợi. 10. Sơ đồ máy kéo sợi đơn giản (hình vẽ minh họa). 11. Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp rèn tự do. 12. Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc vận hành của máy búa hơi (hình vẽ minh họa). 13. Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp dập thể tích. 14. Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc vận hành của máy ép cơ khí (hình vẽ minh họa). 15. Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp dập tấm. 16. Trình bày nguyên công cắt đứt bằng dao nghiêng (hình vẽ minh họa). 17. Trình bày nguyên công cắt đứt bằng dao chấn động (hình vẽ minh họa). 18. Trình bày sơ đồ uốn, bán kính uốn cho phép, góc đàn hồi khi uốn trong dập tấm. 19. Trình bày sơ đồ và tính số lần dập vuốt trong công nghệ dập tấm.

doc1 trang | Chia sẻ: hoang10 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi thi cuối học phần công nghệ kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI THI CUỐI HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ KIM LOẠI Phần GCBD Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp GCBD. Mục đích và chế độ nung nóng kim loại trước khi GCBD. Trình bày đặc điểm, công dụng và sơ đồ nguyên lý của lò điện trở (có hình vẽ). Các phương pháp làm nguội sau khi GCBD. Thực chất của quá trình cán kim loại (hình vẽ minh họa). Giới thiệu về sản phẩm cán kim loại. Sơ đồ máy cán kim loại (hình vẽ minh họa). Thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp kéo kim loại. Trình bày về hệ số kéo dài, phương pháp tính số lần kéo và lực kéo sợi. Sơ đồ máy kéo sợi đơn giản (hình vẽ minh họa). Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp rèn tự do. Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc vận hành của máy búa hơi (hình vẽ minh họa). Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp dập thể tích. Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc vận hành của máy ép cơ khí (hình vẽ minh họa). Thực chất, đặc điểm và công dụng của phương pháp dập tấm. Trình bày nguyên công cắt đứt bằng dao nghiêng (hình vẽ minh họa). Trình bày nguyên công cắt đứt bằng dao chấn động (hình vẽ minh họa). Trình bày sơ đồ uốn, bán kính uốn cho phép, góc đàn hồi khi uốn trong dập tấm. Trình bày sơ đồ và tính số lần dập vuốt trong công nghệ dập tấm. Phần Hàn và cắt kim loại Thực chất và đặc điểm của phương pháp hàn kim loại. Tại sao khi hàn hồ quang que hàn bị nóng chảy ? nhiệt sinh ra từ đâu ? Tại sao khi hàn thép dày thì vật hàn nối với cực dương của nguồn điện một chiều ? Trình bày máy hàn xoay chiều một pha có lõi từ di động (có hình vẽ minh họa). Trình bày máy biến áp hàn xoay chiều một pha (có hình vẽ minh họa). Giới thiệu về máy hàn chỉnh lưu 1 và 3 pha (có hình vẽ minh họa). Sơ đồ và nguyên lý làm việc của máy hàn một chiều có cuộn kích từ riêng (hình vẽ). Chế độ hàn hồ quang tay: tính dq, Ih, Uh. Trình bày các phương pháp chuyển động ngang của que hàn khi hàn hồ quang tay. Thực chất và đặc điểm của hàn hồ quang nóng chảy dưới lớp thuốc bảo vệ. Thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ. Thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ (TIG). Tại sao khi hàn bình thường thì dùng ngọn lửa O2 với C2H2 còn dưới nước thì với H2 ? Tại sao trong bình chứa C2H2 có chứa chất bọt xốp bằng than hoạt tính có tẩm axêtôn? Trình bày về phương pháp hàn trái và hàn phải trong kỹ thuật hàn khí. Trình bày sơ đồ chung của một trạm hàn khí. Gang, đồng và nhôm có cắt được bằng khí không, tại sao? Định nghĩa và nguyên lý chung của phương pháp hàn điện tiếp xúc giáp mối (có hình vẽ). Định nghĩa và các phương pháp hàn điểm (hình vẽ minh họa). Định nghĩa và sơ đồ nguyên lý của máy hàn đường (hình vẽ minh họa).
Tài liệu liên quan