Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp nào mới được hình thành? a. Giai cấp tư sản b. Giai cấp tư sản và công nhân c. Giai cấp công nhân d. Giai cấp tiểu tư sản

pdf38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan