Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh

. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thị Loan. Bà sinh nă m nào? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế lầ n thứ nhất và o năm nào ? a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901

doc50 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên