Câu hỏi trắc nghiệm trường THPT Dân Lập Lê Thánh Tôn - Môn: Vật lí 10

Câu 1:Trong một chuyển động tròn đều vectơ gia tốc . A. Không đổi . B. Có độ lớn không thay đổi vì vận tốc luôn thay đổi . C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi. D. Có phương vuông góc với vận tốc góc và có độ lớn tỉ lệ với bình phương vận tốc góc . Câu 2:Theo định luật III Niutơn : Nếu chỉ có hai vật đang đứng yên vật A và vật B tương tác lẫn nhau thì . A. Hai vật sẽ đứng yên vì hailực này trực đối nhau . B. Hai vật chuyển động cùng chiều . C. Hai vật chuyển động ngược chiều . D. Hai vật luôn chuyển động thẳng đều.

pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm trường THPT Dân Lập Lê Thánh Tôn - Môn: Vật lí 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ THÁNH TÔN MÔN:Vật lí 10 (Nâng cao)\ Câu 1: Trong một chuyển động tròn đều vectơ gia tốc . A. Không đổi . B. Có độ lớn không thay đổi vì vận tốc luôn thay đổi . C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi. D. Có phương vuông góc với vận tốc góc và có độ lớn tỉ lệ với bình phương vận tốc góc . Câu 2: Theo định luật III Niutơn : Nếu chỉ có hai vật đang đứng yên vật A và vật B tương tác lẫn nhau thì . A. Hai vật sẽ đứng yên vì hai lực này trực đối nhau . B. Hai vật chuyển động cùng chiều . C. Hai vật chuyển động ngược chiều . D. Hai vật luôn chuyển động thẳng đều. Câu 3: Chọn câu sai . A. Một vật chuyển động thẳng đều vì hợp lực tác dụng vào nó không đổi B. Các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau . C. Hợp lực tác dụng vào nó bằng không D. Không có lực nào tác dụng vào nó. Câu 4: Chu kỳ của kim phút là. A. 1min. B. 360s. C. 60 min D. Một kết quả khác Câu5: Xe ôtô rẽ quạt sang phải người ngồi trên xe bị xô về. A. Phía trước. B. Phía phải. C. Phía trái. D. Phía sau Câu 6 : Để vật chuyển động thẳng biến đổi thì . A. Hợp lực tác dụng vào vật tăng dần đều. B. Hợp lực tác dụng vào vật giảm dần đều. C. Hợp lực tác dụng vào vật không đổi. D. Cả câu A và B. Câu 7: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng và vật A. Cùng chiều với chuyển động. B. Cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi. C. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần. D. Ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi Câu 8: Chiều dài của kim dây đồng hồ là 5cm thì gia tốc của đầu mút kim là: A. 5m/s2 B.5,5cm/s2 C. 5,25cm/s2 D.5,5cm/s2. Câu 9: Một ô tô chuyển động từ trạng thái nghĩ trên một đường thẳng sau t giây vận tốc đạt được là V, nếu vận tốc đạt một nữa thì lực tác dụng . A. Tăng 2 lần. B. Giảm ½ lần. C. Giảm 2 lần. D. Một kết quả khác . Câu 10: Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi được quãng đường 50cm vận tốc đạt được 0,9m/s thì lực tác dụng . A. 38,5N B. 38N C. 24,5N D. 34,5N ĐÁP ÁN: 1. C 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. B 10. A
Tài liệu liên quan