Cấu tạo chất. Thuyết động lực học phân tử chất khí

- Chất khí được cấu tạo từ các phần tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. - Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao. - Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình.

ppt16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2537 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu tạo chất. Thuyết động lực học phân tử chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài Giảng Điện Tử (Vật lý 10 cơ bản) GV: LÊ QUỐC DŨNG LỚP DẠY: 10C, 10D II. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ I. CẤU TẠO CHẤT I. CẤU TẠO CHẤT II. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ + Khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì Fđẩy>Fhút + Khoảng cách giữa các phân tử lớn thì Fhút>Fđẩy + Khoảng cách rất lớn so với kích thước phân tử thì Ftương tác = 0. Thể lỏng Thể rắn Thể khí Các thể Khoảng cách phân tử Lực tương tác phân tử Chuyển động phân tử Sắp xếp phân tử Hình dạng Rất lớn, liên kết mọi phân tử Rất nhỏ Rất nhỏ Rất nhỏ Rất lớn Lớn, liên kết các phân tử gần nhau Dao động quanh VTCB cố định Dao động quanh VTCB di chuyển Hỗ loạn không ngừng Rất trật tự, tạo thành mạng tinh thể Có trật tự, nhưng chưa chặt chẽ Hoàn toàn hỗn loạn Có hình dạng xác định Có hình dạng bình chứa Không có hình dạng xác định - Chất khí được cấu tạo từ các phần tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. - Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao. - Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình. Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lí tưởng. - Kích thước các phân tử không đáng kể (bỏ qua). - Khi chưa va chạm với nhau thì lực tương tác giữa các phân tử rất yếu (bỏ qua). - Các phân tử chuyển động hỗn loạn, chỉ tương tác khi va chạm với nhau và va chạm vào thành bình. Câu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ? Chuyển động của phân tử là do tương tác phân tử gây ra. Các phân tử chuyển động hỗn lạo không ngừng. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm. A B C D Chúc mừng Rất tiếc Rất tiếc Rất tiếc Câu 2: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là đúng: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử chỉ có lực đẩy Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn chỉ có lực hút nên chất rắn có hình dạng riêng xác định Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử thể lỏng. A B C D Chúc mừng Rất tiếc Rất tiếc Rất tiếc