Cấu trúc SRP RNA

 SRP RNA nằm trong phức SRP (gồm nhiều tiểu phần protein kiên kết với 1 phân tử RNA).  Phân tử SRP RNA dài khoảng 300 nucleotides có trình tự bổ sung với rRNA.  SRP RNA gồm 2 vùng: vùng Alu và vùng S.

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu trúc SRP RNA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cấu trúc SRP RNA  SRP RNA nằm trong phức SRP (gồm nhiều tiểu phần protein kiên kết với 1 phân tử RNA).  Phân tử SRP RNA dài khoảng 300 nucleotides có trình tự bổ sung với rRNA.  SRP RNA gồm 2 vùng: vùng Alu và vùng S. Chức năng SRP Phức SRP có 3 domains quy định 3 chức năng khác nhau • tương tác với tín hiệu trên protein • tương tác với thụ thể của SRP • tương tác với tiểu phần lớn ribosome làm dừng tạm thời dịch mã. Chức năng SRP  Vận chuyển chuỗi peptide đang được tổng hợp đến bề mặt lưới nội chất. Ngăn cản tổng hợp protein hoàn chỉnh nếu thiếu lưới nội chất. GTPaseTín hiệu vận chuyển là đoạn peptide chứa đoan kỵ nước (có vai trò trong tương tác giữa tín hiệu vận chuyển và thụ quan SRP). Thụ thể SRP là docking protein, gồm chuỗi polypeptide α nằm trên lưới nội chất và β nằm xuyên lưới nội chất. Sự tiến hoá của SRP RNA So sánh giữa đại diện 3 lãnh giới về o Cấu trúc SRP RNA o Các protein gắn vào RNA trong phức o SRP receptor SRP RNA của Eukaryota, Archaea, Bacteria tmRNA Cấu trúc tmRNA  tmRNA dài khoảng 260- 430 nucleotide, gồm 2 domains.  Domain giống như tRNA được gắn với acid amin (alanine) tại vị trí đầu 3' CCA.  Domain giống mRNA: phần nằm bên trong giãn ra để dịch mã gọi là khung đọc mở ngắn (short ORF). tmRNA của T. thermophilus với domain tRNA- like màu tím và khung đọc mở ngắn (short ORF)-màu đen Chức năng mtRNAtm NA tích hợp chức năng của tRNA và mRNA giúp giải phóng ribosome khỏi sự “tắc nghẽn” khi dịch mã mRNA bị mất stop codon. Hoạt tính tRNA tmRNA gắn vào A site của ribosome bị trì hoãn và chuỗi polypeptide đang được tổng hợp dang dở được nhận thêm acid amin alanine . tRNA domain chuyển vào ribosome ở vị trí P. codon. Hoạt tính mRNA Mạch mẫu để dịch mã của mRNA hỏng sẽ được trao cho đoạn khung đọc mở ngắn của tmRNA. Hiện tượng này được gọi là trans-translation (sự chuyển dịch mã). Sự dừng dịch mã xảy ra bình thường vì trong khung đọc mở ngắn của tmRNA có stop Các bước của quá trình trans-translation (sự chuyển dịch mã) • Một số yếu tố protein liên kết với tmRNA: SmpB, EF-Tu. Ribosome bị trì hoãn bởi mRNA hư hỏng 1. Giải thoát ribosome tắc trên mRNA 2. Loại bỏ, thúc đẩy phân huỷ mRNA 3. Giải thoát và đánh dấu protein sai hỏng CHỨC NĂNG tmRNA
Tài liệu liên quan