Chế tạo thiết bị thí nghiệm biểu diễn để sử dụng trong dạy học các kiến thức về tia hồng ngoại và tia tử ngoại ở Lớp 12 THPT

ABSTRACT To manufacture and use experiment equipments on infra-red and ultra-violet, in teaching physics at 12th classes. The article presents the manufacturer of experiment equipment to perform in several infra-red and ultra-violet experiments. This experiment equipment has avoided several shortcomings of current available equipment and makes it convenient to compile tenors of infra-red and ultra-violet teaching under experiment methods in the curriculum of the 12th form of Vietnamese high schools.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chế tạo thiết bị thí nghiệm biểu diễn để sử dụng trong dạy học các kiến thức về tia hồng ngoại và tia tử ngoại ở Lớp 12 THPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên