Chỉnh lý tài liệu

. Khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc công tác chỉnh lý TL 1 Khái niệm 2 Mục đích 3 Yêu cầu 4 Nguyên tắc

ppt58 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chỉnh lý tài liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương VCHỈNH LÝ TÀI LIỆU TS. Nguyễn Lệ NhungTS. Nguyễn Lệ Nhung1www.vanthuluutru.comCHỈNH LÝ TÀI LIỆUII. Chuẩn bị chỉnh lý IV. Kết thúc chỉnh lýIII. Thực hiện chỉnh lýI. Kh/niệm, m/đích, y/cầu và ng/tắc ch/lý TLTS. Nguyễn Lệ Nhung2www.vanthuluutru.com I. Khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc công tác chỉnh lý TL1 Khái niệm2 Mục đích3 Yêu cầu4 Nguyên tắcTS. Nguyễn Lệ Nhung3www.vanthuluutru.com 1. Khái niệm Chỉnh lý tài liệu là việc tổ chức lại TL trong phông theo 1 ph/án phân loại khoa học, trong đó tiến hành: - chỉnh sửa, hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ; - XĐGTTL; - hệ thống hoá hồ sơ, tài liệu - Xây dựng công cụ tra cứu đối với phông hoặc khối TL đưa ra chỉnh lý.TS. Nguyễn Lệ Nhung4www.vanthuluutru.com 2. Mục đích Tổ chức sắp xếp lại TL 1 cách khoa học.Tạo điều kiện thuận lợi cho c/tác quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng TL.Loại ra những TL hết giá trị để tiêu huỷ => góp phần tiết kiệm kho tàng, trang thiết bị bảo quản. TS. Nguyễn Lệ Nhung5www.vanthuluutru.com3. Yêu cầu (Đ10-NĐ 111/2004/NĐ- TL được phân loại và lập hồ sơ hoàn chỉnh Đối với LTHH: xác định THBQ Đối với LTLS: xác định TL VV và TL hết giá trịHệ thống hoá HS, TL Lập MLHS tài liệu Lập danh mục TL hết giá trị để tiêu huỷ.TS. Nguyễn Lệ Nhung6www.vanthuluutru.com 4. Nguyên tắc Không phân tán phông, phải ch/lý TL theo phông.Tài liệu khi p/loại, lập HS phải đảm bảo sự hình thành tự nhiên của TL.Tài liệu sau khi ch/lý phải phản ánh được các h/động của CQ, TC; phải phản ánh được mối liên hệ logíc và lịch sử của TL. TS. Nguyễn Lệ Nhung7www.vanthuluutru.com Quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ hành chính theo CV số 283 ngày 19/5/2004CHỈNH LÝ TÀI LIỆUChuẩn bị chỉnh lýThực hiện chỉnh lýKết thúc chỉnh lý1.Giao nhận tài liệu2.Vệ sinh sơ bộ và vận chuyển tài liệu về địa điểm chỉnh lý3.Khảo sát tài liệu4.Thu thập và bổ sung tài liệu5.Biên soạn các VB hướng dẫn chỉnh lý và lập kế hoạch chỉnh lý1.Phân loại tài liệu2.Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ3.Biên mục phiếu tin4. Hệ thống hóa hồ sơ(đơn vị bảo quản)5.Biên mục hồ sơ6. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu7.Thống kê, kiểm tra và làm thủ tục tiêu hủy TL loại8.Đánh số h.sơ chính thức vào bìa, vào cặp hộp, viết và dán nhãn hộp1.Kiểm tra kết quả chỉnh lý2.Bàn giao TL, vận chuyển TL vào kho và sắp xếp lên giá3.Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý4.Hoàn chỉnh hồ sơ phông9. Xây dựng công cụ quản lý và tra tìm hồ sơ TLTS. Nguyễn Lệ Nhung8www.vanthuluutru.comII. Các công việc chuẩn bị chỉnh lý 1 Giao nhận tài liệu 2 Vệ sinh sơ bộ và vận chuyển TL về địa điểm ch/lý.3 Khảo sát tài liệu. 4 Thu thập, bổ sung TL.5 Biên soạn các VB h/dẫn ch/lý và lập KH chỉnh lý.TS. Nguyễn Lệ Nhung9www.vanthuluutru.com1. Giao nhận tài liệuNội dung: Quá trình xuất TL ra khỏi kho để ch/lý  phải giao nhận TL, lập b/bản nhằm:- Quản lý chặt chẽ khối TL xuất.- Để truy cứu trách nhiệm khi có sự cố đối với TL.TS. Nguyễn Lệ Nhung10www.vanthuluutru.com 2. Vệ sinh sơ bộ và vận chuyển TL về địa điểm chỉnh lý Vệ sinh sơ bộ TL: là để hạn chế được bụi bẩn. Dùng chổi lông hoặc máy hút bụi nhằm tránh xây xước TL.Khi vệ sinh và vận chuyển TL không được làm hư hại hay xáo trộn trật tự của TL.TS. Nguyễn Lệ Nhung11www.vanthuluutru.com3. Khảo sát tài liệu * Nội dung khảo sát:Tên phông, giới hạn thời gian của TL trong phôngKhối lượng TL đưa ra chỉnh lý (? m giá, cặp, bó, gói, hồ sơ..)Loại hình TL (hành chính, KHKT)Thành phần TL (thuộc lĩnh vực gì, của đơn vị tổ chức nào)Tình trạng TL (cũ, mới, đã được lập hồ sơ hay đang còn bó gói, TL trong phông đủ hay thiếu..)Giá trị chung của TL (cao hay thấp)TS. Nguyễn Lệ Nhung12www.vanthuluutru.com *Mục đích khảo sát Biên soạn bản lsđvhtp và lsp.Chọn ph/án phân loại được phù hợpViết các bản h/dẫn nghiệp vụ trong chỉnh lýXĐGTTL của phôngLập kế hoạch ch/lýTiến hành sưu tầm, TTBS TL còn thiếuChủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho đợt ch/lýTS. Nguyễn Lệ Nhung13www.vanthuluutru.com4. Thu thập, bổ sung TL còn thiếu Thông qua khảo sát TL,  TL của phông đủ hay thiếu, nếu thiếu cần tiến hành thu thập, bổ sung. Nguồn thu thập, bổ sung bao gồm:Các đơn vị tổ chức có TL trong phôngCác c/bộ được giao nh/vụ giải quyết c/việc- Cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển c/tácCơ quan chủ quản cấp trên hoặc CQ trực thuộc TS. Nguyễn Lệ Nhung14www.vanthuluutru.com4. Thu thập, bổ sung TL còn thiếuMục đích của việc thu thập, bổ sung tài liệu: - Tạo cơ sở cho việc hoàn chỉnh và phong phú khối TL đưa ra chỉnh lý.- Tạo thuận lợi cho cán bộ LT thực hiện nghiệp vụ chỉnh lý.TS. Nguyễn Lệ Nhung15www.vanthuluutru.com5. Biên soạn các VB h/dẫn ch/lý và lập kế hoạch ch/lý5.1 Biên soạn bản lsđvhtp và lsp5.2 Biên soạn bản h/dẫn phân loại, lập HS5.3 Biên soạn bản h/dẫn XĐGTTL5.4 Lập kế hoạch ch/lý TS. Nguyễn Lệ Nhung16www.vanthuluutru.com5.1 Biên soạn bản lsđvhtp và lspLịch sử đơn vị hình thành phông: là bản tóm tắt quá trình h/động, ch/năng, nh/vụ, q/hạn, CCTC qua các thời kỳ lịch sử của CQ tạo ra phông tài liệu. Lịch sử phông: là bản tóm tắt tình hình và đặc điểm TL của phông lưu trữ. TS. Nguyễn Lệ Nhung17www.vanthuluutru.com5.2 Biên soạn bản h/dẫn phân loại, lập hồ sơBản hướng dẫn phân loại TL của phông: - Hướng dẫn cụ thể các bước phân loại của cả phông thành các nhóm lớn, nhóm vừa, nhóm nhỏ. - Nhóm nhỏ cuối cùng tương đương với hồ sơ TS. Nguyễn Lệ Nhung18www.vanthuluutru.com5.2 Biên soạn bản hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ (tiếp theo)Bản hướng dẫn lập hồ sơ: hướng dẫn chi tiết - Phương pháp tập hợp văn bản - Cách sắp xếp VB trong hồ sơ - Cách đánh số tờ - Cách biên mục bên trong (Mục lục văn bản) - Cách biên mục bên ngoài (Ngoài bìa HS) TS. Nguyễn Lệ Nhung19www.vanthuluutru.com5.3 Biên soạn bản h/dẫn XĐGTTLChỉ rõ THBQ cho từng loại TL, chỉ rõ những loại tài liệu hết giá trị =>loại ra=> tiêu huỷTS. Nguyễn Lệ Nhung20www.vanthuluutru.com 5.4 Lập kế hoạch chỉnh lý Để việc chỉnh lý TL được khoa học, thống nhất, đúng tiến độ => phải lập kế hoạch chỉnh lý.Kế hoạch chỉnh lý là 1 văn bản dự kiến nội dung công việc, tiến độ thực hiện, nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ cho việc chỉnh lý.TS. Nguyễn Lệ Nhung21www.vanthuluutru.com* Nội dung của bản kế hoạch chỉnh lýMục đích, yêu cầu chỉnh lýNội dung công việc trong chỉnh lýLực lượng tham gia chỉnh lýĐịa điểm, kinh phí chỉnh lýThời gian bắt đầu và kết thúc chỉnh lý => Kế hoạch này phải được thủ trưởng cơ quan duyệt, cán bộ tham gia chỉnh lý phải nắm vững nội dung kế hoạch.TS. Nguyễn Lệ Nhung22www.vanthuluutru.comIII. Thực hiện chỉnh lý 1. Phân loại tài liệu 2. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ3. Biên mục phiếu tin4. Hệ thống hoá hồ sơ5. Biên mục hồ sơ6. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu 7. Thống kê, kiểm tra và làm thủ tục tiêu huỷ tài liệu loại8. Đánh số hồ sơ chính thức vào bìa, vào cặp (hộp); viết và dán nhãn hộp.9. Xây dựng công cụ quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệuTS. Nguyễn Lệ Nhung23www.vanthuluutru.com1. Phân loại tài liệuBước 1: Phân chia tài liệu trong toàn phông ra các nhóm lớn (mỗi nhóm tương ứng với 1 cơ cấu tổ chức hoặc 1 mặt hoạt động của cơ quan).Bước 2: Phân chia tài liệu trong nhóm lớn thành các nhóm vừa (mỗi nhóm tương ứng 1 mặt hoạt động chủ yếu của từng đơn vị tổ chức trong cơ quan).TS. Nguyễn Lệ Nhung24www.vanthuluutru.com1. Phân loại tài liệu (tiếp theo)Bước 3: Phân chia tài liệu từ nhóm vừa ra các nhóm nhỏ Bước 4: Phân chia tài liệu từ nhóm nhỏ ra các nhóm nhỏ hơn Bước 5: Phân chia tài liệu theo thời gian TS. Nguyễn Lệ Nhung25www.vanthuluutru.com* Lưu ý:- TL không nên phân chia về theo Năm ngay từ đầu > xé lẻ hồ sơ kéo dài nhiều năm- Việc phân chia TL nhiều hay ít bước phụ thuộc vào số lượng và nội dung TLTS. Nguyễn Lệ Nhung26www.vanthuluutru.com* Ví dụ 1: TL UBND xã- được chia về từng Nhiệm kỳ 5 năm (1990-1995)Bước 1: Phân chia TL về từng MHĐ lớn:I. Lãnh đạo và chỉ đạo chungII. Công tác Văn phòng- thống kêIII. Công tác Nội chínhIV. Công tác Kinh tếV. Công tác Văn- XãTS. Nguyễn Lệ Nhung27www.vanthuluutru.comBước 2: Phân chia TL về từng MHĐ cụ thểVí dụ: III. Công tác Nội chínhVấn đề chungCông tác tổ chức CQCông tác Q/SựCông tác trật tự trị anCông tác thanh tra - giám sátCông tác tư pháp TS. Nguyễn Lệ Nhung28www.vanthuluutru.comBước 3: Phân chia TL về nhóm lớn:Ví dụ: 3. Công tác Quân sựa. Công tác huấn luyện DQTVb. Công tác tuyển quânTS. Nguyễn Lệ Nhung29www.vanthuluutru.comBước 4: Phân chia TL về nhóm nhỏVí dụ: b. Công tác tuyển quân+ Đợt I+ Đợt IITS. Nguyễn Lệ Nhung30www.vanthuluutru.comBước 5: Phân chia TL về theo NămVí dụ: + Đợt I - Năm 1990 > Lập hồ sơTS. Nguyễn Lệ Nhung31www.vanthuluutru.com2. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện HSViệc lập hồ sơ được thực hiện đối với phông tài liệu chưa được lập hồ sơ.Việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với phông đã lập hồ sơ ở văn thư.TS. Nguyễn Lệ Nhung32www.vanthuluutru.com3. Biên mục phiếu tin Phiếu tin hồ sơ (phiếu mô tả hồ sơ) là biểu ghi tổng hợp các thông tin về một HS hoặc một ĐVBQ. Mỗi thông tin của HS, ĐVBQ được ghi trên một trường của phiếu tin.Phiếu tin được dùng để hệ thống hóa, để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và tra tìm tài liệu tự động hóa (bằng máy vi tính)(Xem biểu số 7, trang 138)TS. Nguyễn Lệ Nhung33www.vanthuluutru.com4. Hệ thống hoá hồ sơ Hệ thống hoá hồ sơ là việc sắp xếp lại các hồ sơ theo phương án phân loại đã chọn (sắp xếp trong phạm vi nhóm nhỏ đến nhóm vừa...)Lưu ý: Hồ sơ nào có nội dung khái quát thì để lên phía trên, các hồ sơ có nội dung cụ thể để xuống dưới.TS. Nguyễn Lệ Nhung34www.vanthuluutru.com5. Biên mục hồ sơ Biên mục bên trong- Đánh số tờ- Viết mục lục văn bản - Viết chứng từ kết thúcTS. Nguyễn Lệ Nhung35www.vanthuluutru.com5. Biên mục hồ sơ (tiếp theo)Biên mục bên ngoài: Là việc đăng ký các thông tin trên bìa tạm hoặc phiếu tin vào bìa hồ sơ với các thông tin:Tên phôngTên mặt hoạt động (cơ cấu tổ chức)Tiêu đề hồ sơThời hạn bảo quảnSố lưu trữ TS. Nguyễn Lệ Nhung36www.vanthuluutru.comVí dụ: “Hồ sơ V/V tuyển quân đợt I năm 2000 của UBND Xã Quảng Thắng”, bao gồm các văn bản sau:1. Thông báo của Huyện đội v/v giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2000 cho Xã đội QT2. Kế hoạch thực hiện việc tuyển quân đợt I của Xã đội QT3. Danh sách trúng tuyển4. Quyết định trúng tuyển5. Lễ bàn giao,TS. Nguyễn Lệ Nhung37www.vanthuluutru.comBiên mục bên trong: (MỤC LỤC VĂN BẢN)SốTTSố, ký hiệu văn bảnNgày tháng VBTác giả văn bảnTrích yếu nội dung văn bảnTờ sốGhi chú(1) (2) (3)(4)(5)(6)(7)TS. Nguyễn Lệ Nhung38www.vanthuluutru.comBiên mục bên ngoài: BÌA HỒ SƠTên PHÔNG:...Đơn vị tổ chức (hoặc MHĐ) :... HỒ SƠ....Phông số: ... Ngtháng BĐMục lục số: ... Ngtháng KTHồ sơ số: ... THBQ:Số tờTS. Nguyễn Lệ Nhung39www.vanthuluutru.com6. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệuVệ sinh tài liệuTháo bỏ ghim kẹpLàm phẳng tài liệuTS. Nguyễn Lệ Nhung40www.vanthuluutru.com7. Thống kê, kiểm tra và làm thủ tục tiêu huỷ tài liệu loại Toàn bộ TL hết giá trị được loại ra trong quá trình chỉnh lý phải được phân loại sơ bộ, đánh số thứ tự và được thống kê theo mẫu. Tài liệu hết giá trị, được loại ra trong quá trình chỉnh lý phải được Hội đồng XĐGTL cơ quan kiểm tra, cấp có thẩm quyền thẩm định. TS. Nguyễn Lệ Nhung41www.vanthuluutru.com 8. Đánh số hồ sơ chính thức vào bìa, vào cặp (hộp); viết và dán nhãn hộp Đánh số hồ sơ chính thức: Đánh liên tục trong toàn phông bằng chữ số Ảrập.Vào hộp: Đưa các hồ sơ vào cặp, hộp (xếp vừa đủ). Dán nhãn hộp: Vị trí trên gáy hộpTS. Nguyễn Lệ Nhung42www.vanthuluutru.comMẫu nhãn cặp (hộp) 15x17cm. KHO LƯU TRỮ PHÔNG LƯU TRỮ1985 - 2005CẶP SỐ:Từ hồ sơ số:.Đến hồ sơ số TS. Nguyễn Lệ Nhung43www.vanthuluutru.com9. Xây dựng công cụ quản lý và tra tìm HS,TL (sẽ học ở chương VII) Lập mục lục hồ sơ Xây dựng bộ thẻ tra tìm Nhập cơ sở dữ liệu vào máy tínhTS. Nguyễn Lệ Nhung44www.vanthuluutru.comIV. Kết thúc chỉnh lý1. Kiểm tra kết quả chỉnh lý2. Bàn giao tài liệu, vận chuyển tài liệu vào kho và sắp xếp lên giá3. Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý 4. Hoàn chỉnh hồ sơ phôngTS. Nguyễn Lệ Nhung45www.vanthuluutru.com1. Kiểm tra kết quả chỉnh lý Cơ sở để kiểm tra Nội dung kiểm traTS. Nguyễn Lệ Nhung46www.vanthuluutru.com * Cơ sở (căn cứ) để kiểm tra Mục đích, yêu cầu của đợt chỉnh lýCác văn bản hướng dẫn chỉnh lýBáo cáo kết quả khảo sát tài liệuHợp đồng chỉnh lý tài liệuBiên bản giao nhận tài liệuKế hoạch chỉnh lý => Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm chỉnh lý cần lập biên bản.TS. Nguyễn Lệ Nhung47www.vanthuluutru.com* Nội dung kiểm tra Kiểm tra thực tế tài liệu sau khi chỉnh lý (hồ sơ đã đạt yêu cầu chưa, việc xác định giá trị tài liệu đúng chưa..)Kiểm tra các văn bản hướng dẫn chỉnh lý (hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị tài liệu...)Kiểm tra các công cụ tra cứu (mục lục hồ sơ, bộ thẻ LT...)TS. Nguyễn Lệ Nhung48www.vanthuluutru.com2. Bàn giao tài liệu, vận chuyển tài liệu vào kho và sắp xếp lên giá *Bàn giao TLNhững TL giữ lại để bảo quản => bàn giao kèm theo MLHS Những TL loại ra để tiêu hủy => bàn giao kèm theo danh mục TL loại=> Việc giao nhận TL trên cơ sở biên bản giao nhận đã lập từ giai đoạn chuẩn bị chỉnh lýVận chuyển TL vào kho và sắp xếp lên giá - Sắp xếp lên giá theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dướiTS. Nguyễn Lệ Nhung49www.vanthuluutru.com3. Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý Kết quả làm đượcNhận xét, đánh giáTS. Nguyễn Lệ Nhung50www.vanthuluutru.coma. Kết quả làm được Số lượng và chất lượng tài liệu trước khi chỉnh lý (Căn cứ vào BC Khảo sát)Số lượng và chất lượng tài liệu sau khi chỉnh lý- Số hồ sơ bảo quản vĩnh viễn:- Số hồ sơ bảo quản lâu dài:- Số hồ sơ bảo quản tạm thời:- Số tài liệu loại ra để tiêu hủy:- Số tài liệu chuyển phông khác:TS. Nguyễn Lệ Nhung51www.vanthuluutru.comb. Nhận xét, đánh giá Tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề raƯu điểmTồn tạiBài học kinh nghiệmTS. Nguyễn Lệ Nhung52www.vanthuluutru.com4. Hoàn chỉnh hồ sơ phông Hồ sơ phông bao gồm: - Biên bản- Báo cáo kết quả khảo sát TL - Lsđvhtp và lsp - Bản hướng dẫn p/loại TL; lập hồ sơ; XĐGTTL - Kế hoạch chỉnh lý - Các công cụ tra tìm: MLHS; các bộ thẻ; CSDL,- Bản thống kê TL loại hủy (kèm theo bản thuyết minh)- Báo cáo tổng kết chỉnh lý,...TS. Nguyễn Lệ Nhung53www.vanthuluutru.comBÀI TẬP THỰC HÀNHHãy biên mục hoàn chỉnh 1 hồ sơ của phông lưu trữ cơ quan anh (chị):Đăng ký Mục lục văn bản;Viết chứng từ kết thúc;Biên mục ngoài bìa. TS. Nguyễn Lệ Nhung54www.vanthuluutru.comCÂU HỎI ÔN TẬP1. Khái niệm, yêu cầu và nguyên tắc chỉnh lý tài liệu?2. Trình bày các bước chuẩn bị chỉnh lý tài liệu?3. Trình bày các bước tiến hành chỉnh lý tài liệu?4. Trình bày cách thức và nội dung biên soạn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ?5. Những căn cứ và nội dung của kiểm tra kết quả chỉnh lý?6. Nội dung và kết cấu của báo cáo tổng kết chỉnh lý?7. Nhiệm vụ của người cán bộ lưu trữ trong việc chỉnh lý tài liệu của cơ quan?TS. Nguyễn Lệ Nhung55www.vanthuluutru.com THỰC HÀNH I. Vận dụng lý thuyết vào thực tế1. Lập kế hoạch chỉnh lý;2. Thực hành biên soạn:- Biên soạn lsđvhtp và lsp- Hướng dẫn phân loại và lập hồ sơ;- Hướng dẫn XĐGTTL.3. Thực hành làm MHS (theo văn bản hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước).4. Thực hành viết báo cáo tổng kết chỉnh lý.5. Thực hành biên soạn phiếu tin.TS. Nguyễn Lệ Nhung56www.vanthuluutru.comTHỰC HÀNHII. Phần xử lý tình huống1. Cách thức xây dựng kế hoạch chỉnh lý và thuyết minh kế hoạch trước lãnh đạo cơ quan, có phần xin kinh phí.2. Dự kiến những tình huống phát sinh trong quá trình chỉnh lý và đề xuất các phương án giải quyết:- Trong việc xây dựng kế hoạch với việc thực hiện kế hoạch chỉnh lý;- Trong việc biên soạn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có phần không phù hợp với thực tế tài liệu;TS. Nguyễn Lệ Nhung57www.vanthuluutru.comTHỰC HÀNH II. Phần xử lý tình huống2. Dự kiến những tình huống phát sinh - Trong việc phát sinh những tài liệu có giá trị nhưng không thuộc phông đang chỉnh lý;- Trong việc ý kiến của Hội đồng xác định giá trị tài liệu và Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu trái ngược nhau;- Trong việc xảy ra sự cố về mất mát tài liệu hoặc các trang thiết bị trong qúa trình chỉnh lý3. Xử lý tình huống khi kết luận của đoàn thanh tra: đợt chỉnh lý chưa đạt yêu cầu và mục đích đề ra.TS. Nguyễn Lệ Nhung58www.vanthuluutru.comTHANK YOU !TS. Nguyễn Lệ Nhung59www.vanthuluutru.com
Tài liệu liên quan