Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration

Khi nào thì sử dụng công cụ AMC Hệ thống PureApplication có công cụ AMC. AMC giúp bạn dễ dàng tạo ra các mẫu hệ thống ảo có thể triển khai và có thể lặp lại được. AMC này bao gồm các ứng dụng và cấu hình bằng cách xem xét một ô ứng dụng hiện có, giải nén tất cả các chi tiết cấu hình và đóng gói chúng thành một gói kịch bản lệnh để tạo lại cấu hình khi mẫu đó được tri ển khai. AMC rất có ích cho các ứng dụng WebSphere® Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) vốn không tuân theo các ràng buộc của bất kỳ các mẫu ứng dụng hệ thống ảo của PureApplication và không có một bộ các kịch bản lệnh cấu hình và tri ển khai đầy đủ, có thể sử dụng lại, tin cậy.

pdf16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration Khi nào thì sử dụng công cụ AMC Hệ thống PureApplication có công cụ AMC. AMC giúp bạn dễ dàng tạo ra các mẫu hệ thống ảo có thể triển khai và có thể lặp lại được. AMC này bao gồm các ứng dụng và cấu hình bằng cách xem xét một ô ứng dụng hiện có, giải nén tất cả các chi tiết cấu hình và đóng gói chúng thành một gói kịch bản lệnh để tạo lại cấu hình khi mẫu đó được triển khai. AMC rất có ích cho các ứng dụng WebSphere® Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) vốn không tuân theo các ràng buộc của bất kỳ các mẫu ứng dụng hệ thống ảo của PureApplication và không có một bộ các kịch bản lệnh cấu hình và triển khai đầy đủ, có thể sử dụng lại, tin cậy. AMC nên được sử dụng cho các ứng dụng có những đặc điểm sau:  Không thể chạy như các ứng dụng ảo.  Không có sự tự động hóa được cài đặt sẵn. Kết quả là một bộ các ứng dụng có thể có sự tự động hóa một phần hoặc các hướng dẫn sử dụng (tài liệu, wiki và v.v..) để cài đặt và cấu hình ứng dụng. Đối với các ứng dụng đã có sẵn sự tự động hóa để dùng, bạn có thể tạo ra một gói kịch bản lệnh để thực hiện tự động hóa có sẵn. Bạn có thể sử dụng AMC trong trường hợp không có sẵn sự tự động hóa hoặc sử dụng các khả năng tự động hóa được cung cấp. Về đầu trang Tổng quan về quá trình đưa lên hệ thống Mục tiêu của bài này là để giúp bạn đưa một ứng dụng WebSphere Application Server có sẵn vào AMC sao cho các bản sao của nó có thể được tự động triển khai vào đám mây. Bài này đưa ra các hướng dẫn từng bước của quá trình này, như sau:  Triển khai AMC vào đám mây  Tạo, cung cấp hậu cần và triển khai một mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng  Cài đặt và cấu hình ứng dụng theo mẫu hệ thống ảo của nó  Bắt giữ lại ứng dụng trong AMC từ mẫu hệ thống ảo của nó  Triển khai các cá thể mới của ứng dụng vào trong đám mây Chỉ cần cấu hình thủ công ứng dụng đúng một lần trong một mẫu hệ thống ảo cho phép AMC bắt giữ lại cấu hình và các ứng dụng. Sau khi bắt giữ lại mẫu hệ thống ảo, một cá thể của máy chủ AMC duy nhất có thể triển khai và quản lý nhiều ứng dụng. Về đầu trang Triển khai AMC vào trong đám mây Trong giao diện Web của IBM Workload Deployer, hãy chọn mẫu Advanced Middleware Configuration, rồi nhấn vào Deploy in the cloud (Triển khai) trong nút ấn đám mây (mũi tên màu xanh lá cây trên một đám mây). Mẫu này được hiển thị như trong Hình 1. Trong trường Access granted to (Truy cập được cấp phép cho), hãy thêm tên người dùng và mật khẩu cho từng người dùng. Hình 1. Triển khai AMC vào trong đám mây từ IBM Workload Deployer Sau khi mẫu này đã được triển khai thành công, hãy tìm tên máy chủ của hệ thống mới được triển khai. Trong IBM Workload Deployer, hãy thực hiện các bước sau: 1. Mở Instances > Virtual Systems (Các cá thể > Các hệ thống ảo). 2. Chọn cá thể. 3. Mở rộng phần Virtual Machine (Máy ảo). 4. Mở rộng máy đó. 5. Nhập tên máy chủ vào một trình duyệt để chuyển hướng đến giao diện người dùng Web của công cụ tự động hóa, như trong Hình 2. Hình 2. Ví dụ về một tên máy chủ vật lý (host) được triển khai 6. Đăng nhập vào máy chủ khung công tác, như trong Hình 3. Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho công cụ tự động hóa là root/root. Hãy lưu ý đến tên máy chủ của máy chủ khung công tác cũng như thông tin người dùng vì chúng được yêu cầu khi cấu hình gói kịch bản lệnh tích hợp AMC trên mẫu hệ thống ảo của bạn. Hình 3. Đăng nhập vào máy chủ khung công tác AMC Tạo những người dùng AMC cho các mẫu hệ thống ảo Tiếp theo, tạo một người dùng duy nhất trong AMC cho từng mẫu hệ thống ảo. Lưu ý: Người dùng không nên trùng tên với bất kỳ người dùng hiện có khác. Nếu một người dùng đăng nhập vào máy chủ AMC bằng thông tin tương tự như gói kịch bản lệnh, việc đó sẽ dẫn đến tranh chấp về đăng nhập với gói kịch bản lệnh. Để tạo một người dùng mới trong AMC: 1. Đăng nhập vào giao diện người dùng web. 2. Chọn Administration > Users (Quản trị > Những người dùng). 3. Nhập dữ liệu cho người dùng mới, bao gồm cả một địa chỉ email và mật khẩu. 4. Lưu người dùng đó. 5. Chọn người dùng mới từ danh sách những người dùng để tải ô cửa sổ các chi tiết. 6. Nhấn vào thẻ (tab) Change Groups (Thay đổi các nhóm). 7. Trong danh sách các nhóm có sẵn ở bên trái, chọn Build Engineer (Kỹ sư xây dựng) và nhấn vào nút Add như trong Hình 4. 8. Nhấn Save để lưu. Hình 4. Chọn các nhóm cho một người dùng mới Về đầu trang Tạo, cung cấp hậu cần và triển khai một mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng Một mẫu hệ thống ảo được sử dụng để sắp xếp các ứng dụng trước khi chúng được bắt giữ lại với AMC. Mẫu này có chứa một số bộ phận lấy từ danh mục, gồm một ô WebSphere và có thể thêm một cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm trung gian khác. Tạo ra một mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng Tạo một mẫu mới cho các ứng dụng trong IBM Deployment Manager (Trình quản lý triển khai của IBM) của IBM. Ví dụ, nếu mẫu này dành để đưa ứng dụng DayTrader lên, hãy đặt tên cho mẫu này là DayTrader WAS cluster. Trong IBM Workload Manager, hãy làm như sau: 1. Mở Patterns > Virtual Systems. 2. Nhấn vào nút + màu xanh lá cây để thêm một mẫu hệ thống ảo mới. 3. Nhấn vào biểu tượng Edit để chỉnh sửa mẫu. 4. Chọn các phần từ danh sách Scripts (Các kịch bản lệnh) và kéo chúng vào mẫu đó. Thêm các gói kịch bản lệnh Mỗi mẫu cần có Gói kịch bản lệnh nhập khẩu của Khung công tác tự động hóa Rational (RAF (Rational Automation Framework) Import Script Package) và Gói kịch bản lệnh thực hiện của Khung công tác tự động hóa Rational (RAF Execute Script Package) được thêm vào. Bạn phải xác định Gói kịch bản lệnh nhập khẩu là một gói kịch bản lệnh động để bạn có thể chạy bất cứ lúc nào. Đối với các mẫu cụm, hãy thêm các gói kịch bản lệnh vào Deployment Manager, như trong Hình 5. Mẫu này gồm một trình quản lý triển khai, hai nút được quản lý và một nút máy chủ web. Hình 5. Các gói kịch bản lệnh được thêm vào một cụm Đối với các máy chủ WebSphere độc lập, hãy thêm các gói kịch bản lệnh tới các máy chủ như trong Hình 6. Hình 6. Các gói kịch bản lệnh được thêm vào một máy chủ WebSphere độc lập Cung cấp hậu cần cho mẫu hệ thống ảo Để cung cấp hậu cần cho một mẫu hệ thống ảo, hãy chỉnh sửa các mục của Gói kịch bản lệnh thực hiện và Gói kịch bản lệnh tích hợp (Integration Script Package) trong mẫu mới. Các dạng tham số được hiển thị như trong Hình 7. Chỉ rõ các tham số. Một Gói kịch bản lệnh tích hợp được xác định để chạy khi mẫu khởi động (hành vi mặc định). Nó gọi lại máy chủ khung công tác. Thông tin về máy chủ được lưu trữ trong mẫu đó trong cả hai Gói kịch bản lệnh AMC (AMC Script Package) và bị khóa lại để nó không bắt người dùng nhập vào từng việc triển khai mẫu. Bạn phải sao lại tất cả các thông tin này vì hiện nay không có cách nào khác để chia sẻ thông tin giữa các gói kịch bản lệnh. Lưu ý: Chỉ rõ và khóa tất cả các giá trị. Nếu có bất kỳ giá trị nào chưa được cung cấp, bạn được nhắc phải nhập chúng bất cứ lúc nào bạn triển khai một cá thể của mẫu hệ thống ảo đã triển khai. Hình 7. Các tham số cho Gói kịch bản lệnh thực hiện Chỉ rõ các trường sau:  RAFW_SERVER_HOST: Tên máy chủ vật lý (host) của máy chủ khung công tác.  RAFW_SERVER_USER: Mã định danh người dùng máy chủ khung công tác.  RAFW_SERVER_PASSWORD: Mật khẩu của máy chủ khung công tác.  RAFW_SERVER_DOMAIN: Tên logic của miền LDAP được cấu hình trên máy chủ AMC. Để trống trường này nếu bạn không sử dụng LDAP trên máy chủ khung công tác.  RAFW_SERVER_USE_SSL: Nhập vào true nếu máy chủ khung công tác sử dụng SSL. Nếu không, hãy để trống.  RAFW_ENVIRONMENT: Tên của môi trường AMC có chứa định nghĩa ô.  RAFW_HOME_PATH: Xác định vị trí trên phần mẫu, ở đây khung công tác tự động hóa lưu trữ các tệp cục bộ. Mặc định là /tmp/RAFW. Nó phải tương ứng với việc thiết lập trên máy chủ khung công tác và phải khớp chữ hoa chữ thường. Không thay đổi giá trị này sau khi đã thiết lập nó.  AUTOMATION_PLAN_POLL_INTERVAL_SECONDS: Khoảng thời gian giữa các lần hỏi để kiểm tra một kế hoạch tự động hóa đang chạy đã hoàn thành chưa. Trường RAFW_ENVIRONMENT được nối với tên ô để xác định xem có tồn tại một bộ dữ liệu cấu hình và các kế hoạch tự động hóa có sẵn cho mẫu này không. Sau khi bạn đã triển khai, đã cấu hình và đã bắt giữ lại một mẫu hệ thống ảo cho máy chủ AMC, hãy tiếp tục sử dụng cùng tham số RAFW_ENVIRONMENT và tên ô cho mỗi lần triển khai tiếp sau. Triển khai mẫu hệ thống ảo tới một cá thể trong đám mây Sau khi mẫu hệ thống ảo cho ứng dụng đã được xác định và cấu hình, hãy triển khai nó đến một cá thể trong đám mây. 1. Mở Patterns > Virtual System Patterns. 2. Chọn mẫu của bạn. 3. Nhấn Deploy in cloud (mũi tên màu xanh lá cây trên một đám mây), như trong Hình 8. Hình 8. Triển khai một mẫu hệ thống ảo Hình 9 cho thấy các thuộc tính của một cá thể của một cụm được triển khai vào đám mây. Hình 9. Cá thể đã triển khai của một cụm Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách Gói kịch bản lệnh tích hợp chạy như thế nào và thông tin về khắc phục sự cố, xem phần Thông tin bổ sung về triển khai một ứng dụng cho một mẫu hệ thống ảo. Về đầu trang Cài đặt và cấu hình ứng dụng trong cá thể của nó Sau khi đã triển khai mẫu hệ thống ảo, sẽ có một ô WebSphere Application Server đang chạy trong cá thể đó. Hãy cài đặt và cấu hình thủ công ứng dụng đó trong ô này bằng cách sử dụng WebSphere Admin Console (Giao diện quản trị WebSphere) hoặc bằng bất kỳ các kịch bản lệnh wsadmin nào có sẵn. Thông thường, có một tệp văn bản hoặc email với các hướng dẫn cấu hình thủ công. Về đầu trang Bắt giữ lại ứng dụng trong AMC từ mẫu hệ thống ảo của nó Phần này mô tả cách bắt giữ lại cá thể và nhập khẩu nó với AMC. Tùy chỉnh Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu (Import Automation Plan) Bạn có thể sử dụng dự án này như nó vốn có tại thời điểm này trong quá trình này. Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách giảm phạm vi của dự án mặc định để loại trừ các bước không dùng đến. Để truy cập vào các kế hoạch tự động hóa, hãy làm theo các bước sau: 1. Mở AMC. 2. Nhấn Projects (Các dự án) trong trình đơn bên trái. Hình 10 cho thấy kế hoạch tự động hóa nhập khẩu mặc định cho một ô Network Deployment (Triển khai mạng). Hình 10. Ví dụ về kế hoạch tự động hóa nhập khẩu Dựa trên ứng dụng mà bạn đang làm việc, hãy xác định xem có bất kỳ các bước bổ sung nào mà bạn cũng có thể tắt đi từ danh sách này không. Kế hoạch này càng được xem xét chặt chẽ, thì nó sẽ càng chạy nhanh hơn. Chạy Gói kịch bản lệnh nhập khẩu Chạy Gói kịch bản lệnh nhập khẩu (Import Script Package) để bắt giữ lại các thiết lập cấu hình và ứng dụng với AMC. Để chạy Gói kịch bản lệnh nhập khẩu, hãy làm theo các bước sau: 1. Mở rộng phần Deployment Manager (hoặc phần Server nếu nó là một máy chủ độc lập). 2. Cuộn đến phần Script Packages (Các gói kịch bản lệnh). 3. Nhấn vào liên kết Execute now (Thực hiện ngay). Một hộp thoại đăng nhập mở ra, như trong Hình 11. Không cần đăng nhập cho bước này. Nhấn OK để tiếp tục. Hình 11. Kịch bản lệnh nhập khẩu mở ra cửa sổ đăng nhập 4. Công việc bắt đầu. Để xem tiến độ của nó, hãy nhấn vào trình đơn Jobs trong AMC và tìm đến công việc cho kế hoạch tự động hóa của bạn. Theo mặc định, nó có cùng tên như Kế hoạch tự động hóa của bạn và một hậu tố là số xây dựng. Hình 12 là một ví dụ. Hình 12. Ví dụ về kế hoạch tự động hóa đã hoàn thành Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu (Import Automation Plan) có các bước để nhập khẩu cấu hình WebSphere từ ô đó, các cụm, các nút và cấu hình máy chủ cho các cụm. Cũng có một bước để nhập khẩu các ứng dụng trong mỗi cụm. Lưu ý: Nếu bất kỳ cấu hình của máy chủ riêng lẻ nào khác với những máy chủ khác trong cụm, thì bước đó sẽ thất bại. Trong trường hợp thất bại, bạn phải nhập khẩu cấu hình cho từng máy chủ riêng lẻ. Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu có bước này, nhưng theo mặc định nó bị tắt đi. Để khắc phục vấn đề này, hãy bật lên bước cấu hình máy chủ đã tắt, sau đó tắt bước cấu hình cụm máy chủ. Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách Gói kịch bản lệnh nhập khẩu chạy, xem phần Thông tin bổ sung về bắt giữ lại một ứng dụng từ một mẫu hệ thống ảo với AMC. Về đầu trang Triển khai các cá thể mới của ứng dụng vào trong đám mây Phần này mô tả cách triển khai các cá thể mới của ứng dụng từ AMC. Tùy chỉnh Kế hoạch tự động hóa thực hiện Bạn có thể sử dụng kịch bản như nó vốn có. Tuy nhiên, nếu bạn đã thực hiện các thay đổi trong Kế hoạch tự động hóa nhập khẩu, thì hãy thực hiện các thay đổi trong Kế hoạch tự động hóa thực hiện. Làm như vậy sẽ giúp tối ưu hóa hiệu năng của gói kịch bản lệnh trong lúc triển khai. Hình 13 cho thấy một ví dụ về kế hoạch tự động hóa thực hiện. Hình 13. Ví dụ về kế hoạch tự động hóa thực hiện Nếu bạn cần cấu hình tùy chỉnh cho các cá thể mới, bạn có thể thêm các bước vào kế hoạch tự động hóa này. Một công cụ Automation Designer (Trình thiết kế tự động hóa) có sẵn thông qua một máy khách Eclipse. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra các kế hoạch tự động hóa nhanh chóng và dễ dàng. Xem Rational Automation Framework hoặc Trung tâm Thông tin của Hệ thống PureApplication để biết thêm chi tiết trong phần Tài nguyên của bài này. Triển khai một cá thể mới của ứng dụng Để triển khai các cá thể mới của ứng dụng, hãy mở mẫu và nhấn vào nút Deploy in the cloud (Triển khai trong đám mây). Đối với mỗi hệ thống ảo mới được triển khai từ mẫu này, hãy làm theo các bước sau: 1. Cập nhật AMC Environment (Môi trường AMC) bằng tên máy chủ mới cho hệ thống ảo này. 2. Đẩy dữ liệu cấu hình WebSphere ở tất cả các phạm vi liên quan đến ô mới. 3. Triển khai tất cả các ứng dụng cho tất cả các cụm liên quan đến ô mới. 4. Khởi động tất cả các cụm hoặc các máy chủ và các ứng dụng trong ô đó. 5. Tạo và phổ biến các trình cắm thêm của máy chủ web. 6. Thêm tùy chỉnh bất cứ thứ gì vào Kế hoạch tự động hóa thực hiện. Về đầu trang Tối ưu hóa Các phần sau mô tả các cách thực hành tốt nhất để sử dụng quá trình đưa lên. Tránh cấu hình trực tiếp các máy chủ ứng dụng Mỗi máy chủ ứng dụng có một lượng lớn dữ liệu cấu hình. Theo mặc định, AMC kéo về toàn bộ cấu hình máy chủ ứng dụng bằng cách tạo một kết nối đến nút lưu trữ máy chủ ứng dụng. Thường thì chỉ cần cấu hình một phần nhỏ của máy chủ ứng dụng, ví dụ như bật dịch vụ SIB (Service Integration Bus – Bus tích hợp dịch vụ) hoặc thêm một đối số của JVM (Java Virtual Machine – Máy ảo Java). Trong trường hợp này, bạn có thể lưu trữ các thiết lập ở phạm vi cụm và áp dụng chúng một cách thống nhất cho mỗi máy chủ ứng dụng trong cụm bằng cách tạo một kết nối duy nhất tới trình quản lý triển khai (cho mỗi cụm). Kết nối duy nhất này tới trình quản lý triển khai và việc chỉ quản lý các phần của các máy chủ ứng dụng đang đòi hỏi các thay đổi cấu hình làm giảm thời gian cần thiết để quản lý cấu hình. Tránh các phạm vi không cần cấu hình Nếu tất cả dữ liệu cấu hình tài nguyên được duy trì ở phạm vi ô hoặc cụm, thì không cần chạy các hành động ở các phạm vi nút và máy chủ. Tắt các bước phù hợp trong kế hoạch tự động hóa. Về đầu trang Các hạn chế  Không thay đổi các mật khẩu của bạn.  Không thay đổi các phụ thuộc của hệ thống bên ngoài của bạn, ví dụ như database/mq servers.  Không thay đổi số lượng các nút. Tuy nhiên, bạn có thể thêm các thành viên trong cụm.  Không thay đổi bất kỳ ô, cụm, hoặc các tên nút nào.  Chỉ rõ RAFW_HOME_PATH là /tmp/RAFW. Về đầu trang Thông tin bổ sung về việc triển khai một ứng dụng tới một mẫu hệ thống ảo Phần này cung cấp thông tin chi tiết về những gì sẽ xảy ra trong quá trình triển khai. Thông thường, việc triển khai không đòi hỏi nhập liệu hoặc tương tác từ bạn. Luồng tiến trình Khi mẫu hệ thống ảo được triển khai, Các gói kịch bản lệnh tích hợp được chạy. Nó kết nối đến máy chủ khung công tác bằng tên người dùng và mật khẩu đã quy định trong các định nghĩa gói kịch bản lệnh cho mẫu hệ thống ảo đó. Khi chạy, nó tạo ra một định nghĩa ô mới, trống trong AMC. Mỗi lần chạy tiếp sau sẽ cập nhật định nghĩa ô với các tên máy chủ mới. Định nghĩa ô được điền vào trong bước ở đó bạn bắt giữ lại mẫu hệ thống ảo với AMC. Sau khi đã triển khai thành công mẫu này, hãy mở rộng phần DMGR và nhấn vào liên kết đến giao diện điều khiển WebSphere để bắt đầu cấu hình tài nguyên của bạn và cài đặt các ứng dụng của bạn. Xem phần Khắc phục sự cố để biết thêm thông tin về Luồng của Gói kịch bản lệnh tích hợp. Các tạo phẩm Gói kịch bản lệnh tích hợp tạo ra các tạo phẩm sau trong AMC (xem Hình 14), mà bạn có thể sử dụng để làm các thay đổi cho một hệ thống ảo đang chạy, bắt giữ lại các thay đổi trong một hệ thống ảo đang chạy, hoặc làm một so sánh giữa định nghĩa ô AMC và cấu hình của hệ thống ảo đang chạy. Hình 14. Các tạo phẩm do Gói kịch bản lệnh tích hợp tạo ra Về đầu trang Khắc phục sự cố các gói kịch bản lệnh Phần này mô tả cách Gói kịch bản lệnh tích hợp hoạt động và cách để tiếp cận bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải khi bạn chạy nó. Luồng Gói kịch bản lệnh tích hợp Gói kịch bản lệnh tích hợp thực hiện các bước sau: 1. Khi chạy, trước tiên gói Kịch bản lệnh thực hiện (Execute Script) trích xuất các tệp đã đóng gói vào trong thư mục được quy định trong tham số RAFW_HOME_PATH. 2. Máy khách AMC được chạy. Nó thiết lập một kết nối đến máy chủ khung công tác. 3. Nếu môi trường AMC vẫn chưa có, nó được tạo ra trong máy chủ khung công tác và còn thêm ba kế hoạch tự động hóa. Hai trong số ba kế hoạch tự động hóa (nhập khẩu và thực hiện) đã được giải thích trong bài này. Kế hoạch thứ ba là để so sánh các giá trị được lưu trữ trong máy chủ khung công tác với dữ liệu sống của ô. 4. Nếu sự kết hợp của môi trường và tên ô không tồn tại, một định nghĩa ô môi trường mới được tạo ra trên máy chủ AMC. Không có kế hoạch tự động hóa nào được chạy. 5. Nếu tìm thấy một sự kết hợp môi trường và tên ô có sẵn, các tên máy chủ của mỗi hệ thống đã triển khai được cập nhật và kế hoạch tự động hóa thực hiện được chạy để cấu hình tài nguyên và triển khai các ứng dụng vào ô của hệ thống ảo mới được tạo ra. Xem các bản ghi nhật ký Bạn có thể sử dụng các bản ghi nhật ký của gói kịch bản lệnh và các bản ghi nhật ký của kế hoạch tự động hóa để giúp bạn khắc phục sự cố. Các bản ghi nhật ký của gói kịch bản lệnh Bạn có thể xem các bản ghi nhật ký với gói kịch bản lệnh AMC bằng cách mở rộng phần dmgr trong khung nhìn Instances > Virtual Systems với mẫu hệ thống ảo mới được triển khai của bạn. Gần phía dưới của phần mở rộng, có một danh sách của tất cả các gói kịch bản lệnh đã chạy, như trong Hình 15. Hình 15. Danh sách các gói kịch bản lệnh Tệp remote_std_err.log chứa thông tin bản ghi nhật ký cho gói kịch bản lệnh này. Các bản ghi nhật ký của kế hoạch tự động hóa Để xem các kết quả của kế hoạch tự động hóa và để cấu hình tài nguyên và các ứng dụng trong các mẫu hệ thống ảo, hãy đăng nhập vào máy chủ khung công tác bằng giao diện Web. 1. Trên phần máy chủ AMC của hệ thống ảo AMC, nhấn vào liên kết có tiêu đề Advanced Middleware Configuration Console để mở giao diện Web AMC. 2. Trong giao diện Web AMC, nhấn vào mục trình đơn Jobs như trong Hình 16. Tìm đến chỗ để chạy công việc trong danh sách. Công việc này có tiêu đề RAFW_<Environment Name>__*, ở đây dấu hoa thị sẽ là execute (thực hiện), import (nhập khẩu), hoặc compare (so sánh). Hình 16. Xác định vị trí công việc Những lời khuyên về khắc phục sự cố Các nguồn lỗi phổ biến như sau:  Tên máy máy chủ AMC sai hoặc thông tin đăng nhập người dùng máy chủ AMC không đúng.  Mục RAFW_HOME_PATH phải tương ứng với giá trị đã xác định cho _RAFW_HOME trên máy chủ AMC. Mặc định cho AIX hoặc Linux là /tmp/RAFW. Hãy giữ nguyên giá trị mặc định là /tmp/RAFW. Hãy giữ nguyên giá trị mặc đị
Tài liệu liên quan