Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Kiến thức • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xạ hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này; • Có trình độ tin học tương đương trình độ B; Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện như CAD trong kỹ thuật điện, lập trình PLC, • Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; • Hiểu biết nguyên lý và hoạt động các hệ thống phát, truyền tải, đặc biệt là phân phối và tiêu thụ điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét; hệ thống an ninh, an toàn. • Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;

doc6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH --------------------------oOo--------------------------- CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Tp. Hồ Chí Minh, 12/2008 Ngành Điện công nghiệp Kiến thức Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xạ hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này; Có trình độ tin học tương đương trình độ B; Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện như CAD trong kỹ thuật điện, lập trình PLC, Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; Hiểu biết nguyên lý và hoạt động các hệ thống phát, truyền tải, đặc biệt là phân phối và tiêu thụ điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét; hệ thống an ninh, an toàn. Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng; Hiểu biết nguyên lý và hoạt động của hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ; Có kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật để tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng. Kỹ năng Vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện năng khu công nghiệp, khu dân cư; mạng động lực phân xưởng, xí nghiệp; hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; hệ thống chống sét và nối đất; hệ thống bảo vệ an ninh, an toàn điện; Vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng: hệ thống PLC, vi xử lý, mini SCADA, Tham gia triển khai các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng; Tính toán, sửa chữa, vận hành và kiểm tra các loại thiết bị điện, máy điện AC, máy điện DC và máy biến áp trong công nghiệp và dân dụng; Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án có hiệu quả; Thái độ Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm. Có biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành điện công nghiệp, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy điện và thủy điện, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện; các công ty điện lực, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp Học tập để đạt trình độ kỹ sư công nghệ hoặc giáo viên kỹ thuật các chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện, tự động điều khiển công nghiệp, Triển khai các ứng dụng của ngành điện công nghiệp trong thực tế; xây dựng, quản lý và điều hành sản xuất, Ngành Kỹ thuật điện – Điện tử Kiến thức Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này; Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ B, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành điện tử như Orcad, Eagle, EWB; Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; Hiểu biết cơ bản các phương pháp phân qui trình công nghệ và hoạt động của các thiết bị điều khiển bằng điện tử, chẩn đoán và phân tích các sự cố; thiết kế thay thế, sửa chữa, cải tiến chế độ làm việc của các thiết bị điện tử công nghiệp. Biết được các đặc tính và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử; Hiểu được cấu tạo và giải thích được hoạt động của các thiết bị điện, điện tử; Kỹ năng Thiết kế các mạch điện tử với qui mô nhỏ và trung bình. Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính, thi công các mạch điện tử. Lắp đặt, vận hành, sửa chữa các thiết bị trong công nghiệp. Lập trình PLC điều khiển các hệ thống ở mức độ đơn giản. Lập trình họ vi điều khiển 8 bit. Thái độ Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm; Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện – Điện Tử, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp Các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử. Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống tự động hóa. Các đài thu phát thanh, thu phát hình. Các công ty thiết kế mạch điện tử. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp Học tập để đạt trình độ kỹ sư công nghệ hoặc giáo viên kỹ thuật các chuyên ngành như tự động hóa, điện tử dân dụng, điện tử viễn thông Triển khai các ứng dụng của ngành điện tử trong thực tế; xây dựng, quản lý và điều hành sản xuất, Ngành Cơ khí Chế tạo máy Kiến thức Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này; Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, Mechnical Desktop, Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; Có các kiến thức cơ bản quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí; Kiến thức về đặc điểm, quá trình sản xuất các chi tiết máy và máy trong ngành cơ khí; Có kiến thức và biết áp dụng được các qui trình công nghệ gia công; Kiến thức tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất; Kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. Kỹ năng Điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí, Chế tạo, lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy nông nghiệp, công nghiệp, Vận hành, khai thác, bảo trì các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy nông nghiệp, công nghiệp, Thái độ Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm. Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp Có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí, với vai trò người thực hiện trực tiếp hay tham gia quản lý, điều hành nhóm sản xuất. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp Các chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực cơ khí; Tiếp tục học tập ở trình độ Đại học. Kiến thức Ngành Cơ khí động lực Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này; Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ B. Sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Matlab, ... Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; Có kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị tiện nghi; Có khả năng áp dụng các phương pháp phân tích và đề xuất các biện pháp khắc phục được các nguyên nhân hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô; Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô và máy động lực, tổ chức thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô. Kỹ năng Quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan ngành Cơ khí Động lực; Bảo dưỡng sửa chữa ô tô- máy động lực, đăng kiểm, mua bán xe và phụ tùng; Chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống của ô tô- máy động lực và các lĩnh vực liên quan; Biết kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa động cơ xăng-diesel, hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe trên ô tô, ... Biết sửa chữa thân vỏ xe. Biết sử dụng thiết bị phun sơn, pha màu sơn đúng qui cách và đạt chuẩn. Thái độ Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nhiệp; khả năng làm việc nhóm. Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí Động lực, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô-máy động lực; Các cơ sở sửa chữa ô tô-máy động lực; Các trạm đăng kiểm ô tô; Các cơ sở giáo dục đào tạo và các đơn vị hành chánh quản lý về kỹ thuật ô tô-máy động lực; Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới; Tiếp tục học ở trình độ đại học. Ngành Công nghệ May Kiến thức Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này; Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dung tốt các phần mềm chuyên ngành như: AccuMark, GeminiCad, IEES; Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; Hiểu biết cơ bản toàn bộ quá trình sản xuất may và hệ thống công đoạn sản xuất; Có các kiến thức về mỹ thuật, thẩm mỹ, trang thiết bị ngành may, vật liệu dệt may và các khái niệm cơ bản về sản xuất may công nghiệp; Các kiến thức về qui trình sản xuất may công nghiệp, thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may. Kỹ năng Vận dụng các nguyên lý thiết kế một cách sáng tạo vào phát triển các sản phẩm may; Tham gia xây dựng qui trình kỹ thuật may; Vận hành và bảo trì các thiết bị ngành may. Thái độ Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc nhóm; Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành may, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp Các doanh nghiệp may và thời trang; các công ty tư vấn, thiết kế, tiếp thị ngành may và thời trang; các văn phòng đại diện công ty may và thời trang; các công ty dệt, da giày, dịch vụ, Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp Ở các chuyên ngành sâu như: thiết kế thời trang, kỹ thuật thiết kế thời trang trên vi tính; tiếp thị và quảng cáo sản phẩm may; Ở các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất, Tiếp tục học ở trình độ đại học.