Chương 1. Cơ sở lý thuyết của lưu chất

Nếu lưu chất là một hỗn hợp gồm nhiều thành phần, khối lượng riêng của hỗn hợp tính theo: + Hỗn hợp các chất lỏng: + Hỗn hợp các chất lỏng rắn hoặc khí rắn

ppt7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 1. Cơ sở lý thuyết của lưu chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đối với chất khí: CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU – CÁC KHÁI NIỆM 1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA LƯU CHẤT 1.1. Tính có khối lượng riêng: ký hiệu , thứ nguyên [ML-3] Nếu lưu chất là một hỗn hợp gồm nhiều thành phần, khối lượng riêng của hỗn hợp tính theo: + Hỗn hợp các chất lỏng: + Hỗn hợp các chất lỏng rắn hoặc khí rắn 1.1. Tính có khối lượng riêng: ký hiệu , thứ nguyên [ML-3] Chú ý: Đối với chất lỏng hệ số nén rất nhỏ nên ta xem như là không bị nén, còn với chất khí thì hệ số nén rất lớn nên ta coi chất khí là lưu chất bị nén. 1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA LƯU CHẤT (tt) 1.2. Tính có trọng lượng riêng: ký hiệu , thứ nguyên [ML-3] 1.3. Tính bị nén của lưu chất – ký hiệu  1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA LƯU CHẤT (tt) 1.4. Tính mao dẫn – Biểu thị sức căng bề mặt của lưu chất 1.5. Độ nhớt của lưu chất 1.5. Độ nhớt của lưu chất (tt) Bài 1. Tìm khối lượng riêng của NH3 lỏng ở 20 oC ? Bài 2. Tìm khối lượng riêng của H2O ở 20 oC và 70 oC 2. BÀI TẬP Bài 3. Tìm khối lượng riêng của dung dịch HCl – H2O ở 40 oC và nồng độ 22% Bài 4. Tìm độ nhớt động lực của nước ở 10 oC và 60 oC 2. BÀI TẬP Bài 5. Chuyển đổi từ độ nhớt động lực sang độ nhớt động học của nước ở 60 oC 2. BÀI TẬP