Chương 1 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle

 Giới thiệu về Oracle  Các sản phẩm của Oracle  Cài đặt Oracle 11g  Sử dụng dịch vụ DBCA • Tạo mới cơ sở dữ liệu • Tạo database template • Xóa cơ sở dữ liệu

pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1820 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 1 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE Giảng viên: Cao Thị Nhâm Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-2 @NhamCT Nội dung chính  Giới thiệu về Oracle  Các sản phẩm của Oracle  Cài đặt Oracle 11g  Sử dụng dịch vụ DBCA • Tạo mới cơ sở dữ liệu • Tạo database template • Xóa cơ sở dữ liệu Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-3 @NhamCT Giới thiệu về Oracle  Được thành lập năm 1977, do Larry Ellison  Giai đoạn đầu thành lập, sản phẩm chủ yếu của Oracle là về hệ quản trị CSDL  Từ năm 1989 bắt đầu phát triển các ứng dụng lớn dùng trong doanh nghiệp Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-4 @NhamCT Các sản phẩm và dịch vụ của Oracle  Oracle Application  Oracle Database  Engineered System  Enterprise magement  Middleware  Hệ điều hành  Server và storage systems  Ảo hóa Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-5 @NhamCT Oracle database  Phiên bản hệ quản trị CSDL quan hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1979  Thực sự mạnh từ Oracle 7.0 (1992)  1999: ra mắt Oracle 8i, có hỗ trợ Internet  2001: ra mắt Oracle 9i, có hỗ trợ RAC (Real Application Clusters)  2003: ra mắt Oracle 10g, hỗ trợ tính toán lưới  2007: ra mắt Oracle 11g, chạy được trên cả môi trường Windows và Unix Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-6 @NhamCT Oracle 11g  “g”: viết tắt của “grid”  Lợi ích của Oracle dựa trên tính toán lưới: • Giá thành thấp • Chất lượng dịch vụ tốt • Dễ quản lý Automatic Storage Management Real Application Clusters Oracle Streams Enterprise Manager Grid Control Storage grid Database grid Application grid Grid control Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-7 @NhamCT Oracle 11g…  Automatic Storage Management (ASM) • Khi thêm hoặc bỏ bớt ổ đĩa, ASM tự động phân phối dữ liệu vào các ổ đĩa vật lý  Real Application Clusters • Quản lý workload trên cluster với các tính năng – Integrated clusterware: quản lý kết nối, trao đổi thông tin, khóa và điều khiển cluster, phục hồi… – Automactic workload management: Tự động xác định tài nguyên cho các dịch vụ – Automatic event notification to the mid-tier  Oracle Streams  Enterprise Manager Grid Control Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-8 @NhamCT Cài đặt  Yêu cầu hệ thống • RAM: tối thiểu 1GB • Ổ cứng: – Swap: 1.5GB – Thư mục /tmp: 400MB – Lưu trữ phần mềm Oracle: 1.5 – 3.5 GB – Lưu trữ cấu hình cơ sở dữ liệu: 1.2GB (tùy chọn) – Vùng ổ cứng dùng cho khôi phục dữ liệu: 2.4GB (tùy chọn) Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-9 @NhamCT Cài đặt… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-10 @NhamCT Cài đặt… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-11 @NhamCT Cài đặt… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-12 @NhamCT Cài đặt… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-13 @NhamCT Tạo mới CSDL Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-14 @NhamCT Tạo mới CSDL… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-15 @NhamCT Tạo mới CSDL… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-16 @NhamCT Tạo mới CSDL… 3 4 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-17 @NhamCT Tạo mới CSDL… 5 6 7 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-18 @NhamCT Tạo mới CSDL… 8 9 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-19 @NhamCT Tạo mới CSDL… A B 10 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-20 @NhamCT Tạo mới CSDL… 11 12 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-21 @NhamCT Tạo database template Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-22 @NhamCT Tạo database template… Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-23 @NhamCT Xóa cơ sở dữ liệu Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-24 @NhamCT Xóa cơ sở dữ liệu 3 1 2 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-25 @NhamCT Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng1-26 @NhamCT