Chương 2: Giới thiệu phần mềm Arcview

Các khái niệm sử dụng trong Arcview Giao diện và các công cụ sử dụng chính Thao tác với bản đồ

ppt11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 2: Giới thiệu phần mềm Arcview, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ARCVIEW TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các khái niệm sử dụng trong Arcview Giao diện và các công cụ sử dụng chính Thao tác với bản đồ Các khái niệm sử dụïng trong Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Project Tables Charts Scripts Layouts Views TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các khái niệm sử dụïng trong Arcview (tt) Views Bảng nội dung - Table of Content (TOC) Chủ đề - Theme Giao diện và các công cụ sử dụng chính TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Views TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Giao diện và các công cụ sử dụng chính (tt) Tables TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Giao diện và các công cụ sử dụng chính (tt) Charts TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Giao diện và các công cụ sử dụng chính (tt) Layouts Zomm to Page Zomm to Actual Size Zomm to Selected TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Giao diện và các công cụ sử dụng chính (tt) Scripts Combine Run Step Load System Script Write Text File Load Text File Thao tác với bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Khởi động Arcview Mở project Chọn và phóng to 1 vùng bất kỳ Tạo nhãn Xem thông tin TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thao tác với bản đồ (tt) Thêm bảng dữ liệu vào Project Xem bảng thuộc tính Thêm một chủ đề vào View Thay đổi ký hiệu, màu sắc đối tượng Hết chương 2 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview
Tài liệu liên quan